Proceeding: Usługa jednorazowa serwisu zjeżdżalni wodnej na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni

Hubert Chojnacki
Gmina Września Division: Wrzesińskie Obiekty Sportowo-Rekreacyjne we Wrześni (WOSR)
Deadlines:
Posted : 06-03-2019 07:43:22
Placing offers: 15-03-2019 07:37:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Gmina Września na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.,poz. 907 ze zm.) zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na serwis zjeżdżalni ( przygotowanie do sezonu Lato 2019) na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych we Wrześni.

Na serwis zjeżdżalni będą składać się następujące czynności:

1. Regeneracja elementu startowego ( usunięcie korozji z pochwytu startowego , wymiana masy uszczelniającej przy "uszach" startowych, usunięcie osadu i lekkich zarysowań, polerowanie i woskowanie )
2. Usunięcie osadu i zarysowań z powierzchni elementu startowego oraz całej powierzchni ślizgowej i wanny hamownej poprzez szlifowanie i polerowanie - 50 mb
3. Naprawa uszczerbień i pęknięć laminatu na powierzchni ślizgowej - 19 sztuk
4. Wymiana masy uszczelniającej we wszystkich poprzecznych łączenia między elementami ślizgu - 24 szt.
5. Regeneracja wanny hamownej ( usunięcie osadu i lekkich zarysowań , polerowanie i woskowanie)
6. Naprawa zdegradowanego elementu z laminatu pomiędzy wanną hamowną a basenem ( usunięcie starego laminatu i położenie nowego )

W załącznikach zdjęcia zjeżdżalni
Producent : Firma Mazur
Rok montażu : 2000
Technologię proszę dostosować do wieku zjeżdżalni.
Termin wykonania do końca kwietnia jeśli pozwolą warunki atmosferyczne .
Koszty niezbędnych materiałów , dojazdu oraz transportu po stronie wykonawcy.
Termin płatności 14 dni

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Jednorazowa usługa serwisowa zjeżdżalni w celu przygotowania do sezonu Lato 2019 - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3072 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy usługi - koniec kwietnia ( jeśli pozwoli pogoda ) , proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja min 6 mesięcy na wykonane prace - proszę potwierdzić (0)
5 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 46

Send a message