Postępowanie: Odzież gastronomiczna BRIXTON WHITE POLSTAR

Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 032 606 93 77
Szkoła Policji w Katowicach
Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Proszę nie oferować produktów alternatywnych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Gen. Jankego 276
40-684 Katowice

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 BRIXTON WHITE FARTUCH DAMSKI HACCP w rozmiarze L 20 szt. - (0)
2 BRIXTON WHITE SPODNIE DO PASA HACCP w rozmiarze M-20 szt., L-5 szt. 25 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość