Proceeding: Odzież gastronomiczna BRIXTON WHITE POLSTAR

Małgorzata Klimczyk-Słapa Tel. 032 606 93 77
Szkoła Policji w Katowicach
Deadlines:
Posted : 08-02-2019 08:21:23
Placing offers: 12-02-2019 08:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Proszę nie oferować produktów alternatywnych. Oferty takie nie będą brane pod uwagę.

Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony asortyment.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 3% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.
Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Adres firmy
Gen. Jankego 276
40-684 Katowice

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 BRIXTON WHITE FARTUCH DAMSKI HACCP w rozmiarze L 20 pc. - (0)
2 BRIXTON WHITE SPODNIE DO PASA HACCP w rozmiarze M-20 szt., L-5 szt. 25 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - do 14 dni od daty złożenia zamówienia, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 74

Send a message