Proceeding: „Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami na terenie Gminy Pruszcz Gdański - Zadanie I Inwentaryzacja na teranie wsi Jagatowo.”

Paweł Czajkowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 06-02-2019 15:27:00
Placing offers: 12-02-2019 09:00:00
Opening offers : 12-02-2019 09:05:00

Requirements and specifications

Opracowanie będzie obejmować: 

- inwentaryzacjęistniejącej kanalizacji deszczowej we wsi Jagatowo zaznaczoną na mapiezasadniczej w skali 1:500 (przekazanej przez inwestora) wraz z oznaczeniemwszystkich studni, separatorów oraz wylotów.

- zestawienie tabelaryczne opisujące długość kanalizacjideszczowej w odniesieniu do kolejnych studni, rodzaj materiału z któregowykonana jest sieć kanalizacji deszczowej oraz średnicę w/w sieci

- dokumentację fotograficzna istniejący wylotówkanalizacji deszczowej

-inwentaryzacje należy przekazać w formie elektronicznej w formacie pdf

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - 1 set Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 103

Send a message