Postępowanie: „Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotami na terenie Gminy Pruszcz Gdański - Zadanie I Inwentaryzacja na teranie wsi Jagatowo.”

Paweł Czajkowski
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Inwestycji i Remontów
Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 09:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 09:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Opracowanie będzie obejmować: 

- inwentaryzacjęistniejącej kanalizacji deszczowej we wsi Jagatowo zaznaczoną na mapiezasadniczej w skali 1:500 (przekazanej przez inwestora) wraz z oznaczeniemwszystkich studni, separatorów oraz wylotów.

- zestawienie tabelaryczne opisujące długość kanalizacjideszczowej w odniesieniu do kolejnych studni, rodzaj materiału z któregowykonana jest sieć kanalizacji deszczowej oraz średnicę w/w sieci

- dokumentację fotograficzna istniejący wylotówkanalizacji deszczowej

-inwentaryzacje należy przekazać w formie elektronicznej w formacie pdf

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Inwentaryzacja kanalizacji deszczowej - 1 kpl. Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość