Proceeding: Zapytanie poniżej progu - roboty bud. „BUDOWA ALTANY NA BOISKU PIŁKARSKIM PIAST WOLICA PIASKOWA”

Awatar Pracownika
Grzegorz Wrona
Gmina Sędziszów Małopolski Division: IDIPP
Deadlines:
Posted : 06-02-2019 12:48:00
Placing offers: 12-02-2019 11:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zamawiający, GminaSędziszów Małopolski zaprasza do składania ofert wpostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „BUDOWA ALTANY NABOISKU PIŁKARSKIM PIAST WOLICA PIASKOWA ”.

 1.      RODZAJ ZAMÓWIENIARoboty budowlane

 2.      ZAMAWIAJĄCYGminaSędziszów Małopolski, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolskitel.:(017) 22 16 001; fax: (017) 22 16 313adres stronyinternetowej : www.bip.sedziszow-mlp.pl   e-mail:g.wrona@sedziszow-mlp.pl 

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: „BUDOWAALTANY NA BOISKU PIŁKARSKIM PIAST WOLICA PIASKOWA ” ALTANA O WYMIARACH 4,95X6,85M,DACH DWUSPADOWY, KONSTRUKCJA DACHU KROKWIOWO-JĘTKOWA OPARTA NA PŁATWIACHDREWNIANYCH I SŁUPACH UTWIERDZONYCH W FUNDAMENCIE W POSTACI STÓP I SŁUPÓWFUNDAMENTOWYCH. 

Szczegółowyzakres robót budowlanych do wykonania altany został szczegółowo opisany w dokumentachstanowiących załącznik do zapytania.

4.      TERMINWYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenia przedmiotu umowyustala się na dzień 01.07.2019r.

5.       GWARANCJA

Wymagana gwarancja na wykonana altanę wynosi - 36 miesięcy. 

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 17 745 36 31

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 „BUDOWA ALTANY NA BOISKU PIŁKARSKIM PIAST WOLICA PIASKOWA” - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 48

Send a message