Proceeding: Znaki BHP

Judyta Topolska
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Division: Biuro Zarządu
Deadlines:
Posted : 06-02-2019 11:26:00
Placing offers: 11-02-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postepowaniu będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt:

Daniel Formicki

+48 34 389 07 27, +48 662 137 732

 e-mail: daniel.formicki@koksownianowa.pl

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Znak "Ochronniki słuchu" 210x297mm, płyta PCV 30 pc. - (0)
2 Znak "Szelki bezpieczeństwa" 210x297mm, płyta PCV 10 pc. - (0)
3 Znak "Okulary ochronne" 210x297mm, płyta PCV 25 pc. - (0)
4 Znak "Przyłbica" 210x297mm, płyta PCV 10 pc. - (0)
5 Znak "Kombinezon" 210x297mm, płyta PCV 5 pc. - (0)
6 Znak "Buty chemoodporne" 210x297mm, płyta PCV 6 pc. - (0)
7 Znak "Ubranie elektrostatyczne" 210x297mm, płyta PCV 5 pc. - (0)
8 Znak "Maska z pochłaniaczem" 210x297mm, płyta PCV 4 pc. - (0)
9 Znak "Detektor" 210x297mm, płyta PCV 3 pc. - (0)
10 Znak "Uziemić cysternę" 210x297mm, płyta PCV 5 pc. - (0)
11 Znak "Substancja żrąca" 210x297mm, płyta PCV 3 pc. - (0)
12 Znak "Brama pożarowa, nie zastawiać" 210x297mm, płyta PCV 10 pc. - (0)
13 Znak "Droga pożarowa" 210x297mm, płyta PCV 10 pc. - (0)
14 Znak "Drogi ewakuacyjne" 210x297mm, płyta PCV 10 pc. - (0)
15 Znak "Strefa zagrożenia wybuchem" 210x297mm, płyta PCV 5 pc. - (0)
16 Znak "Uwaga powierzchne gorące" 210x297mm, płyta PCV 4 pc. - (0)
17 Znak "Zakaz używania telefonów komórkowych" 210x297mm, płyta PCV 4 pc. - (0)
18 Znak "Zakaz stosowania otwartego ognia" 210x297mm, płyta PCV 4 pc. - (0)
19 Znak "Oznaczenia lokalizacji gaśnicy" 150x150mm, folia samoprzylepna 60 pc. - (0)
20 Znak "Oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych" 150x150mm, folia samoprzylepna 40 pc. - (0)
21 Znak "Oznaczenia  ewakuacyjne  na klatki  schodowe" 150x150mm, folia samoprzylepna 40 pc. - (0)
22 Znak "Zakaz Palenia" 210x297mm, płyta PCV 22 pc. - (0)
23 Znak "Maska" 210x297mm, płyta PCV 25 pc. - (0)
24 Znak "Zakaz Przejścia" 210x297mm, płyta PCV 5 pc. - (0)
25 Znak "Okulary ochronne" 210x297mm, płyta PCV 20 pc. - (0)
26 Znak "Zagrożenie wybuchem" 210x297mm, płyta PCV 20 pc. - (0)
27 Znak "Strefa wybuchowa 21" 210x297mm, płyta PCV 20 pc. - (0)
28 Znak "Strefa wybuchowa 22" 210x297mm, płyta PCV 20 pc. - (0)
29 Znak "Strefa wybuchowa 23" 210x297mm, płyta PCV 20 pc. - (0)
30 Znak "Niebezpieczeństwo potknięcia się" 210x297mm, płyta PCV 26 pc. - (0)
31 Znak "Uwaga ! Elementy ruchome" 210x297mm, płyta PCV 18 pc. - (0)
32 Znak "Uwaga ! Gorąca powierzchnia" 210x297mm, płyta PCV 15 pc. - (0)
33 Znak "Uwaga! Wysoki poziom hałasu" 210x297mm, płyta PCV 3 pc. - (0)
34 Znak "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony" 210x297mm, płyta PCV 16 pc. - (0)
35 Znak nakazujący stosowanie ochrony słuchu 210x297mm, płyta PCV 6 pc. - (0)
36 Znak nakazu stosowania ochrony oczu 210x297mm, płyta PCV 14 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 45

Send a message