Postępowanie: Znaki BHP

Tomasz Wierzbicki
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Oddział: Biuro Zarządu
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postepowaniu będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt:

Daniel Formicki

+48 34 389 07 27, +48 662 137 732

 e-mail: daniel.formicki@koksownianowa.pl

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Znak "Ochronniki słuchu" 210x297mm, płyta PCV 30 szt. - (0)
2 Znak "Szelki bezpieczeństwa" 210x297mm, płyta PCV 10 szt. - (0)
3 Znak "Okulary ochronne" 210x297mm, płyta PCV 25 szt. - (0)
4 Znak "Przyłbica" 210x297mm, płyta PCV 10 szt. - (0)
5 Znak "Kombinezon" 210x297mm, płyta PCV 5 szt. - (0)
6 Znak "Buty chemoodporne" 210x297mm, płyta PCV 6 szt. - (0)
7 Znak "Ubranie elektrostatyczne" 210x297mm, płyta PCV 5 szt. - (0)
8 Znak "Maska z pochłaniaczem" 210x297mm, płyta PCV 4 szt. - (0)
9 Znak "Detektor" 210x297mm, płyta PCV 3 szt. - (0)
10 Znak "Uziemić cysternę" 210x297mm, płyta PCV 5 szt. - (0)
11 Znak "Substancja żrąca" 210x297mm, płyta PCV 3 szt. - (0)
12 Znak "Brama pożarowa, nie zastawiać" 210x297mm, płyta PCV 10 szt. - (0)
13 Znak "Droga pożarowa" 210x297mm, płyta PCV 10 szt. - (0)
14 Znak "Drogi ewakuacyjne" 210x297mm, płyta PCV 10 szt. - (0)
15 Znak "Strefa zagrożenia wybuchem" 210x297mm, płyta PCV 5 szt. - (0)
16 Znak "Uwaga powierzchne gorące" 210x297mm, płyta PCV 4 szt. - (0)
17 Znak "Zakaz używania telefonów komórkowych" 210x297mm, płyta PCV 4 szt. - (0)
18 Znak "Zakaz stosowania otwartego ognia" 210x297mm, płyta PCV 4 szt. - (0)
19 Znak "Oznaczenia lokalizacji gaśnicy" 150x150mm, folia samoprzylepna 60 szt. - (0)
20 Znak "Oznaczenie dróg i wyjść ewakuacyjnych" 150x150mm, folia samoprzylepna 40 szt. - (0)
21 Znak "Oznaczenia  ewakuacyjne  na klatki  schodowe" 150x150mm, folia samoprzylepna 40 szt. - (0)
22 Znak "Zakaz Palenia" 210x297mm, płyta PCV 22 szt. - (0)
23 Znak "Maska" 210x297mm, płyta PCV 25 szt. - (0)
24 Znak "Zakaz Przejścia" 210x297mm, płyta PCV 5 szt. - (0)
25 Znak "Okulary ochronne" 210x297mm, płyta PCV 20 szt. - (0)
26 Znak "Zagrożenie wybuchem" 210x297mm, płyta PCV 20 szt. - (0)
27 Znak "Strefa wybuchowa 21" 210x297mm, płyta PCV 20 szt. - (0)
28 Znak "Strefa wybuchowa 22" 210x297mm, płyta PCV 20 szt. - (0)
29 Znak "Strefa wybuchowa 23" 210x297mm, płyta PCV 20 szt. - (0)
30 Znak "Niebezpieczeństwo potknięcia się" 210x297mm, płyta PCV 26 szt. - (0)
31 Znak "Uwaga ! Elementy ruchome" 210x297mm, płyta PCV 18 szt. - (0)
32 Znak "Uwaga ! Gorąca powierzchnia" 210x297mm, płyta PCV 15 szt. - (0)
33 Znak "Uwaga! Wysoki poziom hałasu" 210x297mm, płyta PCV 3 szt. - (0)
34 Znak "Nieupoważnionym wstęp wzbroniony" 210x297mm, płyta PCV 16 szt. - (0)
35 Znak nakazujący stosowanie ochrony słuchu 210x297mm, płyta PCV 6 szt. - (0)
36 Znak nakazu stosowania ochrony oczu 210x297mm, płyta PCV 14 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość