Postępowanie: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 10.000,00 PLN do 30.000,00 Euro, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych części komputerowych.

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 11:00:00
Otwarcie ofert : 12-02-2019 11:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

 Wimieniu SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i TransportuSanitarnego w Płocku zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców. Postępowanie oznaczone jest znakiem TZPiZI.ZO.250/02/D/19.

 Ponadtoinformujemy, że:1)Zapytania wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko iwyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób,niż poprzez formularz na stronie postępowania.2)Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentnośćpostępowania w wyborze ofert. 3)Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stroniepostępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki ijest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.  

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

2019-02-14 10:51 Edward Jabłoński W załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę części komputerowych w okresie 12 miesięcy. Postępowanie oznaczone TZPiZI-ZO.250/02/D/19

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Części komputerowe Wymienione w formularzu asortymentowo cenowym w załączeniu

Wykaz części do komp [...].doc

1 dostawa SPZOZ WSPRiTS w Płocku
Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400, Płock
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Wykaz części do komp [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość