Proceeding: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości od 10.000,00 PLN do 30.000,00 Euro, którego przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowych części komputerowych.

Deadlines:
Posted : 05-02-2019 13:14:35
Placing offers: 12-02-2019 11:00:00
Opening offers : 12-02-2019 11:05:00

Requirements and specifications

 Wimieniu SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i TransportuSanitarnego w Płocku zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców. Postępowanie oznaczone jest znakiem TZPiZI.ZO.250/02/D/19.

 Ponadtoinformujemy, że:1)Zapytania wystawione na platformie zakupowej Open Nexus realizowane są tylko iwyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób,niż poprzez formularz na stronie postępowania.2)Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentnośćpostępowania w wyborze ofert. 3)Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stroniepostępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki ijest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.  

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

2019-02-14 10:51 Edward Jabłoński W załączeniu przekazuje ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę części komputerowych w okresie 12 miesięcy. Postępowanie oznaczone TZPiZI-ZO.250/02/D/19

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Części komputerowe Wymienione w formularzu asortymentowo cenowym w załączeniu

Wykaz części do komp [...].doc

1 delivery SPZOZ WSPRiTS w Płocku
Narodowych Sił Zbrojnych 5
09-400, Płock
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Wykaz części do komp [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 61

Send a message