Postępowanie: Wymiana trzech lamp oświetlających plac Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Bocznej.

Jarosław Zacharewicz
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Inwestycji i Remontów
Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Nazwa i adres zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław 

 2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: Wymiana trzech opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami oświetlającego plac Komendy Powiatowej Policji przy ul.Bocznej   na oprawy przystosowane do oświetlenia typu LED wraz z dostawą opraw i lamp LED o mocy zapewniającej wystarczające doświetlenie terenu Komendy . 

 3. Termin realizacji zamówienia publicznego: : do 30.04.2019r.                                    

 4. Osoba do kontaktu z wykonawcą: Jarosław Zacharewicz  tel 713403288, jarosław.zacharewicz@wr.policja.gov.pl 

 5. Kryteria wyboru ofert: 

 - cena 100% 

6. Prze złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

 7. ! wymagane jest załączenie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego 

 - Zamawiający wymaga 3 letniego okresu gwarancji na wykonane prace. - Zadanie jest ryczałtowe.

 8. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca: 

 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej( może być dostarczony po wyborze Wykonawcy)

 - Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do wykonywania przeglądów i robót elektrycznych         

9. Sposób przygotowania oferty: 

 - złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem wymagań i warunków zawartych w zapytaniu    

 - nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych 

 10. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 12.02.2019r do godz. 09.00

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wymiana trzech lamp oświetlających plac Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Bocznej - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość