Proceeding: Wymiana trzech lamp oświetlających plac Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Bocznej.

Jarosław Zacharewicz
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 05-02-2019 12:28:40
Placing offers: 12-02-2019 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Nazwa i adres zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław 

 2. Opis przedmiotu zamówienia publicznego: Wymiana trzech opraw oświetlenia zewnętrznego wraz z wysięgnikami oświetlającego plac Komendy Powiatowej Policji przy ul.Bocznej   na oprawy przystosowane do oświetlenia typu LED wraz z dostawą opraw i lamp LED o mocy zapewniającej wystarczające doświetlenie terenu Komendy . 

 3. Termin realizacji zamówienia publicznego: : do 30.04.2019r.                                    

 4. Osoba do kontaktu z wykonawcą: Jarosław Zacharewicz  tel 713403288, jarosław.zacharewicz@wr.policja.gov.pl 

 5. Kryteria wyboru ofert: 

 - cena 100% 

6. Prze złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.

 7. ! wymagane jest załączenie przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego 

 - Zamawiający wymaga 3 letniego okresu gwarancji na wykonane prace. - Zadanie jest ryczałtowe.

 8. Wymagania jakie powinien spełniać wykonawca: 

 - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej( może być dostarczony po wyborze Wykonawcy)

 - Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do wykonywania przeglądów i robót elektrycznych         

9. Sposób przygotowania oferty: 

 - złożenie oferty jest równoznaczne z potwierdzeniem wymagań i warunków zawartych w zapytaniu    

 - nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych 

 10. Miejsce i termin złożenia oferty: oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej do dnia 12.02.2019r do godz. 09.00

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana trzech lamp oświetlających plac Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy przy ul. Bocznej - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 62

Send a message