Postępowanie: wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych

Michał Waga
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Oddział: Referat Gospodarki Komunalnej
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza doskładania ofert cenowych na wykonanie  dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla  budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych.

I.    Zamawiający:Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II.    Przedmiot zamówienia:

1.   Przedmiot zamówienia z podziałem na zadania:

a)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: budowa oświetlenia ulicy Bocznej w Żuławie,

b)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: budowa oświetlenia ulicy Długiej w Łęgowie,

c)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: budowa oświetlenia ulicy Raduńskiej w Juszkowie,

d)  Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4: budowa oświetlenia ulicy Przemysłowej, Długiej w Cieplewie,

e)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5: budowa oświetlenia na gminnej drodze w Mokrym Dworze od numeru 27a do numeru 27.

2.    Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na każde zadanie osobno.

3.    Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego z podziałem na zadania stanowią załączniki.

III.    Termin realizacji zamówienia:  8 m-cy od dnia podpisania umowy.

IV.    Kryteria wyboruoferty:Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:Cena – 100%

V.    Sposóbprzygotowania oferty:

1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowizałącznik nr 11 do zapytania ofertowego.

2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartościbrutto całego przedmiotu zamówienia.

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 zadanie nr 1 budowa oświetlenia ulicy Bocznej w Żuławie 1 usługa Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
2 zadanie nr 2 budowa oświetlenia ulicy Długiej w Łęgowie 1 usługa Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
3 zadanie nr 3 budowa oświetlenia ulicy Raduńskiej w Juszkowie 1 usługa Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
4 zadanie nr 4 budowa oświetlenia ulicy Przemysłowej, Długiej w Cieplewie 1 usługa Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
5 zadanie nr 5 budowa oświetlenia na gminnej drodze w Mokrym Dworze od numeru 27a do numeru 27 1 usługa Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość