Proceeding: wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych

Michał Waga
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Division: Referat Gospodarki Komunalnej
Deadlines:
Posted : 05-02-2019 11:21:46
Placing offers: 11-02-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza doskładania ofert cenowych na wykonanie  dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla  budowy oświetlenia drogowego wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót budowlanych.

I.    Zamawiający:Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański

II.    Przedmiot zamówienia:

1.   Przedmiot zamówienia z podziałem na zadania:

a)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1: budowa oświetlenia ulicy Bocznej w Żuławie,

b)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 2: budowa oświetlenia ulicy Długiej w Łęgowie,

c)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 3: budowa oświetlenia ulicy Raduńskiej w Juszkowie,

d)  Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 4: budowa oświetlenia ulicy Przemysłowej, Długiej w Cieplewie,

e)   Określenie przedmiotu zamówienia dla zadania nr 5: budowa oświetlenia na gminnej drodze w Mokrym Dworze od numeru 27a do numeru 27.

2.    Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, na każde zadanie osobno.

3.    Opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego zapytania ofertowego z podziałem na zadania stanowią załączniki.

III.    Termin realizacji zamówienia:  8 m-cy od dnia podpisania umowy.

IV.    Kryteria wyboruoferty:Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:Cena – 100%

V.    Sposóbprzygotowania oferty:

1.    Ofertę cenową należy złożyć na druku oferty, który stanowizałącznik nr 11 do zapytania ofertowego.

2.    Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartościbrutto całego przedmiotu zamówienia.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 zadanie nr 1 budowa oświetlenia ulicy Bocznej w Żuławie 1 service Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
2 zadanie nr 2 budowa oświetlenia ulicy Długiej w Łęgowie 1 service Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
3 zadanie nr 3 budowa oświetlenia ulicy Raduńskiej w Juszkowie 1 service Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
4 zadanie nr 4 budowa oświetlenia ulicy Przemysłowej, Długiej w Cieplewie 1 service Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
5 zadanie nr 5 budowa oświetlenia na gminnej drodze w Mokrym Dworze od numeru 27a do numeru 27 1 service Urząd Gminy Pruszcz Gdański
Wojska Polskiego 30
83-000, Pruszcz Gdański
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 45

Send a message