Postępowanie: TW/1/ZS/2019 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy, wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej.

Terminy:
Składanie ofert: 12-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Dzień dobry
Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym TW/1/ZS/2019 na budowę sieci wodociągowej z rur polietylenowych trójwarstwowych PE100 RC SDR17 φ110 o długości ok. 241m w ul. Lipowej w Oleśnicy, wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej.
1. Termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godz. 12:00.
2. Kryteria oceny ofert: cena 60%, gwarancja: 40%.
3. Warunki Udzielenia Zamówienia Sektorowego, wraz z załącznikami oraz dokumentację projektową udostępniono do pobrania poniżej.
4. Udostępniony przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, uwzględnić w cenie ofertowej informacje mogące mieć wpływ na wycenę robót zawarte w WUZS oraz wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji.
5. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z załączonym wzorem (Załącznik nr 4 do WUZS)

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy,wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej -

Załącznik Nr 1A WUZ [...].doc

Załącznik nr 1B do W [...].doc

Załącznik nr 2 do WU [...].doc

1 robota budowlana - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 okres gwarancji (waga 40%) - wyrażony w liczbie miesięcy 40% proszę określić (0)
3 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość