Proceeding: TW/1/ZS/2019 – Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy, wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej.

Deadlines:
Posted : 01-02-2019 12:33:58
Placing offers: 12-02-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Dzień dobry
Zapraszamy do składania ofert w przetargu nieograniczonym TW/1/ZS/2019 na budowę sieci wodociągowej z rur polietylenowych trójwarstwowych PE100 RC SDR17 φ110 o długości ok. 241m w ul. Lipowej w Oleśnicy, wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej.
1. Termin składania ofert do dnia 12.02.2019 r. do godz. 12:00.
2. Kryteria oceny ofert: cena 60%, gwarancja: 40%.
3. Warunki Udzielenia Zamówienia Sektorowego, wraz z załącznikami oraz dokumentację projektową udostępniono do pobrania poniżej.
4. Udostępniony przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym. Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, uwzględnić w cenie ofertowej informacje mogące mieć wpływ na wycenę robót zawarte w WUZS oraz wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji.
5. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z załączonym wzorem (Załącznik nr 4 do WUZS)

Announcements

2019-02-20 11:48 Danuta Krajewska Dzień dobry
W załączeniu raport wyboru ofert.

RAPORT WYBORU OFERT_ [...].xlsx

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Budowa sieci wodociągowej w ul. Lipowej w Oleśnicy,wraz z przepięciem istniejących przyłączy i wyłączeniem z eksploatacji sieci istniejącej -

Załącznik nr 2 do WU [...].doc

Załącznik Nr 1A WUZ [...].doc

Załącznik nr 1B do W [...].doc

1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 okres gwarancji (waga 40%) - wyrażony w liczbie miesięcy 40% proszę określić (0)
3 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 87

Send a message