Hide menu
Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu pod nazwą : Dostawa sprzętu fotograficzno-filmowego wraz z akcesoriami dla Działu Komunikacji

Deadlines:
Published : 31-01-2019 22:08:29
Placing offers : 08-03-2019 11:00:00
Offers opening : 08-03-2019 12:30:00
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ- Dział komunikacji.docx docx 415.21 2019-01-31 22:08:29 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Dział Komunikacji.docx docx 383.31 2019-01-31 22:08:29 Proceeding
Załącznik nr 2a do SIWZ - Ofertowe zestawienie zbiorcze - Dział Komunikacji.docx docx 350.55 2019-01-31 22:08:29 Proceeding
PME194223.pdf pdf 281.09 2019-02-16 23:47:42 Public message
ID 194223 - Odpowiedź na zapytanie.pdf pdf 272.31 2019-02-22 10:59:38 Public message
ID 194223 - odp. na zapytania - Dział Komunikacji - 05.03.2019.pdf pdf 262.64 2019-03-05 17:18:31 Public message
Informacja z otwarcia ofert - Dział Komunikacji.pdf pdf 454.68 2019-03-08 18:28:29 Public message
ID 194223 (2) - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona internetowa.pdf pdf 332.93 2019-05-15 19:31:08 Public message

Announcements

2019-05-15 19:31 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przedstawia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ID 194223 (2) - Info [...].pdf

2019-03-08 18:28 Sławomir Jasiński Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-03-05 17:19 Sławomir Jasiński Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał kolejne zapytania do treści SIWZ, które przedstawia w załączeniu wraz z odpowiedziami.

ID 194223 - odp. na [...].pdf

2019-02-22 10:59 Sławomir Jasiński Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał kolejne zapytania do treści SIWZ, które wraz z odpowiedziami przedstawia w załączniku.

ID 194223 - Odpowied [...].pdf

2019-02-16 23:47 Sławomir Jasiński Zamawiający informuje, że w ramach prowadzonego postępowania otrzymał zapytanie do treści SIWZ, które wraz z odpowiedzią przedstawia w załączniku.

PME194223.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta Wykonawcy - Tu zamieść podpisane załączniki kwalifikowanym podpisem z Twoją ofertą. Poszczególne pliki załączone przez wykonawcę na platformę, powinny być podpisane przez upoważnione do tego osoby, zależnie od rodzaju dokumentu. np: 1) JEDZ podwykonawcy - podpisany przez osobę upoważnioną ze strony podwykonawcy 2) Pełnomocnictwo - podpisane przez osoby upoważnione (więcej w instrukcji). Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 605