Proceeding: Sukcesywna dostawa rękawic roboczych

Tomasz Nowak
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Zakład Napraw Taboru z siedzibą w Kruszewcu
Deadlines:
Posted : 29-01-2019 13:30:19
Placing offers: 11-02-2019 14:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy na sukcesywną dostawę rękawic roboczych.
2. Przed złożeniem oferty wstępnej, Oferenci zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z treścią załączonego "Ogłoszenia o przetargu".
3. Szczegółowe uregulowania realizacji przedmiotu postępowania oraz inne istotne postanowienia zostały zawarte we "Wzorze umowy" znajdującym się w "Ogłoszeniu o przetargu”.
4. Oferty zgodne z wymaganiami należy zamieścić na platformie.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie(bez dokonania wyboru ofert) bez podania przyczyny.
6. W poniższej tabeli "Przedmiot zapytania", w kolumnie "cena netto", proszę wpisać wartość całej oferty. Ceny na poszczególny asortyment proszę wpisać na załączonym "Formularzu ofertowym" i dodać go do poniższej tabeli jako załącznik.
7. Postępowanie jest wieloetapowe i obejmuje złożenie oferty oraz przeprowadzenie negocjacji. Negocjacje odbędą się w formie e-mailowej lub telefonicznej, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni po zakończeniu pierwszego etapu postępowania.
8. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Oferentami jest Tomasz Nowak - tel.: 722-352-504

Delivery address

Zakład Napraw Taboru z siedziba w Kruszewcu
Kruszewiec 104
26-300 Opoczno

Announcements

2019-02-06 07:37 Tomasz Nowak Dzień dobry,

poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pyt. 1.
poz 1 "mankiet do połowy ramienia" - tz za łokieć czy do połowy przedramienia? w pierwszym wypadku długość rękawicy wyniesie 55-60 cm, w drugim 35-40 cm
Odp.
- do połowy przedramienia 35-40 cm

Pyt. 2.
- poz 5 rękawice lateksowe czy chodzi o zwykłe, jednorazowe tzw diagnostyczne?, jeżeli tak to one nie chronią przed skaleczeniami a jedynie przed kontaktem.
Odp.
- rękawice lateksowe

Pyt. 3.
- poz 7 rękawice skórzane ze skóry bydlęcej - czy mowa o grubych rękawicach czy raczej cienkich, z koziej skóry?\
Odp.
- skóra bydlęca licowa w kolorze białym

Pyt. 4.

proszę o informację ( zdjęcie ) dotyczące rękawic "Wampirki" ponieważ spotkałem się z tym określeniem do co najmniej 2 typów rękawic różniących się ceną o około 100%. Dodatkowo w opisie brak jest informacji dotyczących norm jakie powinny spełniać rękawice. Rękawice kwasoodporne nie posiadają w opisie żadnej normy oraz kategorii jakie powinny spełniać.

Odp.
- przykładowe zdjęcie w załączeniu.
- rękawice kwasoodporne : Normy - EN 388 odporność 4 1 0 1), EN 374 - Kat. II

Rekawiczki wampirki. [...].docx

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Sukcesywna dostawa rękawic roboczych W załączeniu znajduje się "Formularz ofertowy". Proszę wypełnić , a następnie dodać jako załącznik.

PRZPa-252-015-2019 F [...].docx

1 other - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3543 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin każdorazowej dostawy - do 5 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
5 karta katalogowa - proszę załączyć wraz z ofertą kartę katalogową zaoferowanych rękawic dla każdej pozycji (0)
Unlock the form

The number of page views - 68

Send a message