Postępowanie: Naprawa podzespołów sprzęgających do wagonów osobowych

Anna Nowicka
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1. Zapraszam do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treścią załączonego Ogłoszenia o przetargu i jego załącznikami.
3. Proszę pamiętać o:
1/ wniesieniu wymaganego wadium;
2/ złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku PDF.
4. Na Platformie zakupowej należy podać ogólną cenę oferty.
5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.

Komunikaty

2019-02-13 09:30 Anna Nowicka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostaje UNIEWAŻNIONE na podstawie § 2 ust. 11 pkt 2 Ogłoszenia o przetargu.
2019-01-29 12:52 Anna Nowicka Dokonano edycji następujących elementów postępowania: opis pozycji numer 1

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Naprawa podzespołów sprzęgających do wagonów osobowych Szczegóły zawarte we wzorze umowy. Omyłkowo zaznaczono "dostawa". Winno być "usługa" 1 dostawa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Wyślij wiadomość