Proceeding: Naprawa podzespołów sprzęgających do wagonów osobowych

Anna Nowicka
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu
Deadlines:
Posted : 29-01-2019 12:31:43
Placing offers: 11-02-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

1. Zapraszam do wzięcia udziału i złożenia oferty w niniejszym Postępowaniu.
2. Przed złożeniem oferty Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się treścią załączonego Ogłoszenia o przetargu i jego załącznikami.
3. Proszę pamiętać o:
1/ wniesieniu wymaganego wadium;
2/ złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami w jednym pliku PDF.
4. Na Platformie zakupowej należy podać ogólną cenę oferty.
5. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą Platformy zakupowej należy kontaktować się bezpośrednio z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 22/101 02 02.

Announcements

2019-02-13 09:30 Anna Nowicka Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Postępowanie zostaje UNIEWAŻNIONE na podstawie § 2 ust. 11 pkt 2 Ogłoszenia o przetargu.
2019-01-29 12:52 Anna Nowicka Have edited the following elements of transactions: description of the item no. %numer% 1

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Naprawa podzespołów sprzęgających do wagonów osobowych Szczegóły zawarte we wzorze umowy. Omyłkowo zaznaczono "dostawa". Winno być "usługa" 1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views - 45

Send a message