Proceeding: Zawory redukcyjne

Judyta Topolska
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Division: Biuro Zarządu
Deadlines:
Posted : 28-01-2019 10:33:37
Placing offers: 11-02-2019 12:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postepowaniu będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt z: Wojciech Marczak, tel: +48 34 389 07 79, +48 785293 572e-mail: wojciech.marczak@koksownianowa.pl

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1. Zawór redukcyjny pary z napędem pneumatycznym DN 150, PN 16 wraz z pozycjonerem oraz filtroregulatorem Kryteria aktualne: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 0,887 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Kryteria przyszłe: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 1,23 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Napęd zaworu musi być zamknięty. Materiał: żeliwo sferoidalne; gniazdo: stal 316, dławnica mieszkowa, uszczelnienie grafit/PTFE+grafit Wymagania dla pozycjonera (sterowanie, komunikacja) - zgodnie z załączoną tabliczką znamionową pozycjonerów.

Dla DN150.jpg

1 pc. - (0)
2 2. Zawór redukcyjny pary z napędem pneumatycznym DN 200, PN 16 wraz z pozycjonerem oraz filtroregulatorem Kryteria aktualne: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 0,887 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Kryteria przyszłe: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 1,23 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Napęd zaworu musi być zamknięty. Materiał: żeliwo sferoidalne; gniazdo: stal 316, dławnica mieszkowa, uszczelnienie grafit/PTFE+grafit Wymagania dla pozycjonera (sterowanie, komunikacja) - zgodnie z załączoną tabliczką znamionową pozycjonerów.

Dla DN200.jpg

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3572 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 73

Send a message