Postępowanie: Zawory redukcyjne

Tomasz Wierzbicki
Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Oddział: Biuro Zarządu
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 12:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu firmy Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert wszystkich solidnych dostawców.Informujemy, że jest to zamówienie jednorazowe jednak złożenie oferty w tym postepowaniu będzie skutkowało zaproszeniem Państwa do podobnych postępowań.W przypadku pytań technicznych związanych z platformą proszę o kontakt telefoniczny z CWK Open Nexus 61 679 19 00.Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się jedynie z wybranymi Oferentami. Niniejszy dokument stanowi jedynie zapytanie ofertowe, a umowa dotycząca przedmiotu opisanego w zapytaniu będzie uznana za zawartą i wiążącą wyłącznie gdy zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a Kontrahent jest świadomy, iż złożenie oferty nie tworzy po stronie Koksowni Częstochowa Nowa Sp. z o.o. żadnych obowiązków.Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione.Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami. W przypadku pytań technicznych proszę o kontakt z: Wojciech Marczak, tel: +48 34 389 07 79, +48 785293 572e-mail: wojciech.marczak@koksownianowa.pl

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 1. Zawór redukcyjny pary z napędem pneumatycznym DN 150, PN 16 wraz z pozycjonerem oraz filtroregulatorem Kryteria aktualne: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 0,887 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Kryteria przyszłe: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 1,23 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Napęd zaworu musi być zamknięty. Materiał: żeliwo sferoidalne; gniazdo: stal 316, dławnica mieszkowa, uszczelnienie grafit/PTFE+grafit Wymagania dla pozycjonera (sterowanie, komunikacja) - zgodnie z załączoną tabliczką znamionową pozycjonerów.

Dla DN150.jpg

1 szt. - (0)
2 2. Zawór redukcyjny pary z napędem pneumatycznym DN 200, PN 16 wraz z pozycjonerem oraz filtroregulatorem Kryteria aktualne: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 0,887 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Kryteria przyszłe: • ciśnienie pary wlotowej: ok. 1,23 MPa (g) • ciśnienie pary wylotowej: 0,8 MPa • temperatura pary wlotowej: ok. 290 st C • przepływ pary: od 8 do 16 t/h • ciśnienie powietrza sterującego: ok. 0,6 MPa Napęd zaworu musi być zamknięty. Materiał: żeliwo sferoidalne; gniazdo: stal 316, dławnica mieszkowa, uszczelnienie grafit/PTFE+grafit Wymagania dla pozycjonera (sterowanie, komunikacja) - zgodnie z załączoną tabliczką znamionową pozycjonerów.

Dla DN200.jpg

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość