Postępowanie: Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Wiśniowej 58 oraz Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Cir 105/2019

Sławomir Gierak
Komenda Główna Policji
Terminy:
Składanie ofert: 11-02-2019 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła informacji na temat wymagań i specyfikacji

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont schodów zewnętrznych do budynku przy ul. Wiśniowej 58 oraz Domaniewskiej 36/38 w Warszawie. Cir 105/2019 -

formularz oferty.doc [...].docx

Przedmiar Domaniewsk [...].pdf

Przedmiar Wiśniowa.p [...].pdf

STWiOR - dot. schodó [...].pdf

Szczegolowy_ OPZ.pdf

Umowa.pdf

zapytanie ofertowe.p [...].pdf

1 usługa Komenda Główna Policji
ul. Domaniewska 36/38
02-672, Warszawa
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość