Postępowanie: RSO-272.01.2019 - WYDAWANIE GAZETY LOKALNEJ „GŁOS NOWIN" dla Gminy Sitkówka - Nowiny, woj. Świętokrzyskie w 2019 r.”

Dorota Pyk-Tamborska
Gmina Sitkówka-Nowiny
Terminy:
Składanie ofert: 16-01-2019 15:00:00
Otwarcie ofert : 16-01-2019 15:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  WYDAWANIE GAZETY LOKALNEJ „GŁOS NOWIN" dla Gminy Sitkówka - Nowiny, woj. Świętokrzyskie w 2019 r.”

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- warunki płatności: do 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 


W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel 041 347-50-53 Agnieszka Stępień 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.   

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Komunikaty

2019-01-17 11:57 Dorota Pyk-Tamborska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
2019-01-17 11:57 Dorota Pyk-Tamborska Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze [...].pdf

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 cena brutto Proszę wpisać cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu umowy w skali 1 miesiąca 12 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

2. Druk oferty-zał n [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość