Proceeding: Wykonanie kompletnej dokumentacji, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n.: „Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”.

Iwona Przewoźna
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 04-02-2019 11:31:00
Placing offers: 11-02-2019 15:00:00
Opening offers : 11-02-2019 15:05:00

Requirements and specifications

Wykonanie kompletnej dokumentacji, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji p.n.: „Budowa Posterunku Policji w Trzcinicy z siedzibą w Laskach”. Szczegóły w załącznikach 

W związku z pytaniami Wykonawcy Zamawiający informuje: 1) Zamawiający zamieścił na stronie ogłoszenia Wytyczne nr 3 KGP określające standardy dla obiektów Policji. 2) Zamawiający nie wymaga sporządzania opracowań i dokonywania uzgodnień, które nie wynikają z obowiązujących przepisów.  3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. 

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dokumentacja, pozwolenie na budowę, nadzór autorski W związku z pytaniami Wykonawcy Zamawiający informuje: 1) Zamawiający zamieścił na stronie ogłoszenia Wytyczne nr 3 KGP określające standardy dla obiektów Policji. 2) Zamawiający nie wymaga sporządzania opracowań i dokonywania uzgodnień, które nie wynikają z obowiązujących przepisów. 3) Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Ogłoszenie Trzcinica [...].rar

Zal__nr_1E_Wytyczne_ [...].pdf

UMOWA Trzcinica - pr [...].pdf

1 pc. Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Kochanowskiego 2a
60-844, Poznań
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value

Ogłoszenie Trzcinica [...].rar

UMOWA Trzcinica - pr [...].pdf

Ogłoszenie Trzcinica [...].rar

Ogłoszenie Trzcinica [...].rar

Zal__nr_1E_Wytyczne_ [...].pdf

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 28

Send a message