Proceeding: PWiK Gliwice - Dostawa węża ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego w pojeździe specjalistycznym

Deadlines:
Posted : 09-01-2019 10:39:34
Placing offers: 14-01-2019 09:00:00
Opening offers : 14-01-2019 09:05:00

Requirements and specifications

W imieniu Przedsiębiorstwa i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na dostawę 1 szt węża ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego w  pojeździe specjalistycznym:

Typ Canalkler 250S, średnica wewnętrzna Ø13 mm, długość odcinka 100-120mb, ciśnienie robocze 250 bar, ciśnienie rozrywające nie mniej niż 625 bar,wzmocnienie w postaci aramidowego oplotu tekstylnego, obustronne zakucie złączywęża końcówkami o średnicy 1/2”.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

Zamawiający wymaga:

- Gwarancja na okres co najmniej 12 miesięcy od daty ich odbioru

- Przedmiot zamówienia powinien być fabrycznie nowy, rok produkcji 2018

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z obowiązującyminormami

- Przedmiot zamówienia powinien posiadać certyfikat przejścia wymaganychtestów

- Dostawa: do 31.01.2018r.

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel (32) 338-71-28 - Adam Matlok

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wąż ciśnieniowy a) Typ Canalkler 250S, średnica wewnętrzna Ø13 mm, długość odcinka 100-120 mb, ciśnienie robocze 250 bar, ciśnienie rozrywające nie mniej niż 625 bar, wzmocnienie w postaci aramidowego oplotu tekstylnego, obustronne zakucie złączy węża końcówkami o średnicy 1/2”. 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Rybnicka 47
44-100, Gliwice
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2554 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Dostawa - Koszt dostawy oraz wniesienie do magazynu po stronie dostawcy, proszę potwierdzić. (0)
3 Termin dostawy - Do 31.01.2019 r. (0)
4 Gwarancja - min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views: 24

Send a message