Proceeding: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Centrum Szkolenia Policji na okres 24 miesięcy

Wiktoria Kałużna
Centrum Szkolenia Policji
Deadlines:
Posted : 08-01-2019 14:30:36
Placing offers: 11-01-2019 15:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Centrum Szkolenia Policji na okres 24 miesięcy Szczegółowy opis dot. świadczenia usługi znajduje się w załączniku. Wykonawca wypełni w formie pisemnej załącznik nr 1 – „Oferta”. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wykonawca dołączy do oferty aktualny cennik oraz regulamin świadczonych usług. 1 service CSP w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121
05-119, Legionowo
(0)
Currency rates NBP

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views: 30

Send a message