Postępowanie: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Centrum Szkolenia Policji na okres 24 miesięcy

Wiktoria Kałużna
Centrum Szkolenia Policji
Terminy:
Zamieszczenie : 08-01-2019 14:30:36
Składanie ofert: 11-01-2019 15:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla Centrum Szkolenia Policji na okres 24 miesięcy Szczegółowy opis dot. świadczenia usługi znajduje się w załączniku. Wykonawca wypełni w formie pisemnej załącznik nr 1 – „Oferta”. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wykonawca dołączy do oferty aktualny cennik oraz regulamin świadczonych usług. 1 usługa CSP w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121
05-119, Legionowo
(0)
Kursy walut NBP

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość