Proceeding: pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników w pełnym zakresie w specjalności drogowej

Paweł Marchlewski
Gmina Strzegom Division: WKSIW
Deadlines:
Posted : 08-01-2019 10:57:17
Placing offers: 11-01-2019 14:30:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Zadania Inspektora między innymi:

1)      reprezentowanieZleceniodawcy na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji zobowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej z warunkami umowy,dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną,

2)      sprawdzaniejakości wykonywanych robót, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobówbudowlanych wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w  budownictwie.

3)      sprawdzaniei odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i odbiorach technicznych  oraz przygotowywanie i udział w czynnościachodbiorowych,

4)      potwierdzaniefaktycznie wykonanych robót oraz wyegzekwowanie usunięcia ewentualnych wad,

5)      bieżącakontrola wydatków na robotach budowlanych oraz po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą korektarzeczowo– finansowa o roboty dodatkowe przy uwzględnieniu rozwiązańzamiennych – oszczędnościowych i sporządzanie protokołów konieczności, pouzgodnieniu ze Zleceniodawcą,

6)      kontrolarozliczenia materiałów powierzonych przez Zleceniodawcę w oparciuo dokumentację,

7)      bieżącakontrola (raz na dzień) robót w toku związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg ichodników,

8)      przybyciena każde wezwanie Zleceniodawcy w sprawach dotyczących robót budowlanychobjętych nadzorem,

9)      sporządzeniew każdym cyklu rozliczeniowym do pięciu kosztorysów inwestorskich na robotybudowlane występujące przy bieżącym utrzymaniu dróg i chodników. Wykonaniekosztorysów nastąpi do trzech dni od dnia zgłoszenia przez Zleceniodawcękonieczności sporządzenia kosztorysu.  

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie .pdf pdf 785.31 2019-01-08 10:57:17 Paweł Marchlewski Proceeding
Umowa wzór.pdf pdf 329.63 2019-01-08 10:57:17 Paweł Marchlewski Proceeding
Propozycja cenowa (1).pdf pdf 40.92 2019-01-08 10:57:17 Paweł Marchlewski Proceeding
informacja.PM-17012019123224.pdf pdf 231.13 2019-01-17 14:38:27 Paweł Marchlewski Public message

Announcements

2019-01-17 14:41 Paweł Marchlewski W załączeniu informacja o wyniku rozpoznania cenowego na zadanie: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników w specjalności drogowej" w 2019r na terenie Gminy Strzegom.

informacja.PM-170120 [...].pdf

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania dróg i chodników w pełnym zakresie w specjalności drogowej j.w. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2344 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 146

Send a message