Proceeding: Usługi w zakresie przygotowania oraz realizacji płatnej kampanii marketingowej w internecie

Deadlines:
Posted : 03-01-2019 14:20:13
Placing offers: 11-01-2019 14:04:00
Opening offers : 11-01-2019 14:09:00

Requirements and specifications

W imieniu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zapraszam do składania ofert na realizację usługi w zakresie przygotowania oraz prowadzenia płatnej kampanii marketingowej w Internecie w 2019 r. 

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/awl , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.  

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.  

4) Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

5) Kontakt :

Małgorzata Tybinka Referent ds.Promocjitel.261 658 185

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Usługi w zakresie przygotowania oraz realizacji płatnej kampanii marketingowej w internecie • Opis w załączniku maksymalna cena (netto) miesięcznej usługi wykorzystując cały prognozowany przez firmę miesięczny potencjał klików.

Opis Przedmiotu zamó [...].docx

Opis Przedmiotu zamó [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Potencjał miesięczny klików 20% - (0)
3 Wynagrodzenie (prowizja) agencji 20% - (0)
Unlock the form

The number of page views: 29

Send a message