Postępowanie: Usługi w zakresie przygotowania oraz realizacji płatnej kampanii marketingowej w internecie

Terminy:
Zamieszczenie : 03-01-2019 14:20:13
Składanie ofert: 11-01-2019 14:04:00
Otwarcie ofert : 11-01-2019 14:09:00

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu zapraszam do składania ofert na realizację usługi w zakresie przygotowania oraz prowadzenia płatnej kampanii marketingowej w Internecie w 2019 r. 

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/awl , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.  

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.  

4) Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

5) Kontakt :

Małgorzata Tybinka Referent ds.Promocjitel.261 658 185

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Usługi w zakresie przygotowania oraz realizacji płatnej kampanii marketingowej w internecie • Opis w załączniku maksymalna cena (netto) miesięcznej usługi wykorzystując cały prognozowany przez firmę miesięczny potencjał klików.

Opis Przedmiotu zamó [...].docx

Opis Przedmiotu zamó [...].docx

1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 60% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Potencjał miesięczny klików 20% - (0)
3 Wynagrodzenie (prowizja) agencji 20% - (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 2

Wyślij wiadomość