Proceeding: Radiotelefon przenośny (wraz z akcesoriami)

Robert Rogowski
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Deadlines:
Posted : 14-12-2018 08:44:00
Placing offers: 20-12-2018 11:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,
przed złożeniem oferty, Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z treścią Ogłoszenia o przetargu.Proszę również pamiętać o wpłaceniu wadium.

Warunki realizacji:
Termin płatności - 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury
Termin realizacji - do 15.02.2019 r.
Dostawa - na koszt Dostawcy

1. Dostawca oświadcza, że dostarczane materiały spełniają wymagania techniczne, a w szczególności:
a) odpowiadają wszystkim cechom określonym w zapytaniu,
b) są fabrycznie nowe.
2. Dostawca dołączy (jeśli jest to wymagane) do każdego dostarczanego do Odbiorcy asortymentu stosowne atesty, certyfikaty, świadectwa jakości producenta lub innego uprawnionego podmiotu potwierdzające zgodność produktu z deklarowanymi parametrami technicznymi i jakościowymi.
3. Zamawiający zastrzega sobie:
a/ możliwość zakończenia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania;
b/ możliwość zmiany warunków prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert;
c/ po zakończeniu zapytania możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
d/ możliwość swobodnego wyboru oferty.
3. Wszystkie informacje przekazane od Oferentów będą traktowane jako poufne i nie będą w żaden sposób udostępniane publicznie.

Miejsce dostawy towaru:
Magazyn Oddziału
ul. Czarnieckiego 9
70-221 Szczecin
pok. 201

Dodatkowe pytania dotyczące materiałów proszę kierować: Robert Rogowski tel . 695-320-610

W przypadku problemów technicznych związanych z obsługa platformy proszę kontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta - tel. 61 646 00 24

Delivery address

"Przewozy Regionalne" sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie
Czarnieckiego 9
70-221 Szczecin

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Radiotelefon przenośny (wraz z akcesoriami) W skład kompletu wchodzi: 1) radiotelefon przenośny (noszony) w zestawie z akumulatorem 1380mAh Li-Ion; 2) mikrofonogłośnik z funkcją selektywnego wywoływania grupowego lub bez funkcji selektywnego wywoływania grupowego tylko i wyłącznie w przypadku, gdy radiotelefon przenośny (noszony) posiada wbudowaną funkcję selektywnego wywołania grupowego; 3) akumulator zapasowy 2300mAh Li-Ion; 4) futerał skórzany; 5) ładowarka jednopozycyjna umożliwiającą ładowanie radiotelefonu oraz akumulatora zapasowego.

ogłoszenie o przetar [...].pdf

ogłoszenie o przetar [...].docx

75 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - do 15.02.2019 r. (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 46

Send a message