Bid bond

Bid bond in 2 minutes

Get a deposit without paperwork and walking away from your computer in 3 steps

click fill the details pay online

Check how to do it - Video

Proceeding: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia wybranych przejść dla pieszych w Inowrocławiu

Jacek Orzechowski
Urząd Miasta Inowrocławia Department: Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich
Deadlines:
Published : 13-12-2018 15:24:18
Placing offers : 20-12-2018 14:00:00
Offers opening : -
Procedure:
Type: -

Requirements and specifications

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy oświetlenia (typu LED) dedykowanego wybranych przejść dla pieszych w oparciu o istniejącą infrastrukturę oświetleniową lub nowo zaprojektowaną w następujących lokalizacjach:1) - skrzyżowanie ul. Stanisława Kiełbasiewicza i ul.Ludwika Błażka/ul. Ludwika Błażka 4a ul. Stanisława Kiełbasiewicza 8 (ul. Ludwika Błażka);2) - skrzyżowanie ul. Stanisława Kiełbasiewicza i ul.Ludwika Błażka/ul. Ludwika Błażka 4a ul. Stanisława Kiełbasiewicza 8 (ul. Stanisława Kiełbasiewicza);3) skrzyżowanie ul. Stanisława Kiełbasiewicza i ul.Ludwika Błażka/ul. Ludwika Błażka 8a ul. Stanisława Kiełbasiewicza (szkoła) (ul. Ludwika Błażka);4) skrzyżowanie ul. Stanisława Kiełbasiewicza i ul.Ludwika Błażka/ul. Stanisława Kiełbasiewicza 8a ul. Stanisława Kiełbasiewicza (szkoła) (ul. Stanisława Kiełbasiewicza);5) ul. Stanisława Wachowiaka 8;6) ul. Szarych Szeregów 16;7) ul. Szarych Szeregów 14;8) ul. Szarych Szeregów przy szkole 1 przejście;9) ul. Szarych Szeregów przy szkole 2 przejście;10) ul. Jana Molla przy ul. Ludwika Błażka 10;11) ul. Jana Molla przy ul. Ludwika Błażka 10b;12) ul. Jana Molla przy ul. Emilii Plater 9;13) ul. Jana Molla a ul. Emilii Plater;14) skrzyżowanie ul. Władysława Łokietka z ul.Cegielna (przy Szkole Podst. nr 8);15) skrzyżowanie ul. Władysława Łokietka z ul.Cegielna (przy Cegielna);16) skrzyżowanie ul. Władysława Łokietka z ul.Cegielna (w pobliżu ul. Cegielna 20);17) skrzyżowanie ul. Cegielna z ul. Św. Ducha(Cegielna 1);18) ul. Władysława Łokietka przy Szkole Podst. nr 8(na wys. ul. Wł. Łokietka 4);19) ul. Jagiellońska/ul. Bolesława Krzywoustego 40;20) ul. Jagiellońska a ul. Władysława Jagiełły;21) skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Ks.Dobromira Ziarniaka – ul. Jagiellońska 17/ul. Jagiellońska 19(ul. Ks. Dobromira Ziarniaka);22) skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Ks.Dobromira Ziarniaka –ul. Jagiellońska 19/kościół (ul. Jagiellońska);23) skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Ks.Dobromira Ziarniaka –ul. Jagiellońska 18/kościół (ul. Ks. Dobromira Ziarniaka);24) skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Ks. DobromiraZiarniaka –ul. Jagiellońska 18/Jagiellońska (ul. ks. Dobromira Ziarniaka);25)skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/al. Niepodległości/ul. Prymasa Józefa Glempa- ul. Niepodległości przy „Netto”;26)skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/al. Niepodległości/ul. Prymasa Józefa Glempa- ul. Niepodległości przy wieżowcu;28)Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/al. Niepodległości/ul. Prymasa Józefa Glempa- ul. Niepodległości od strony Zapadłe;27)Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/al. Niepodległości/ul. Prymasa Józefa Glempa- ul. Niepodległości od strony pawilonu KSM;29) Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/al.Niepodległości/ul. Prymasa Józefa Glempa- ul. Wojska Polskiego od strony pawilonu KSM;30) Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego/al.Niepodległości/ul. Prymasa Józefa Glempa- ul. Wojska Polskiego przy wieżowcu. 

Każdy projekt wraz z kosztorysem dla konkretnej lokalizacji należy wykonać oddzielnie. Przed opracowaniem projektu Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji.Zapłata wynagrodzenia  dwóch faktur (oddzielnie faktura dla projektów w lokalizacjach od 1 do 24 i oddzielnie faktura dla projektów w lokalizacjach od 25 do 30).

Termin wykonania: do 28.02.2019 r.

Kryteria oceny ofert: Zamawiający ustala jako warunek do złożenia oferty przedstawienie min. 3 referencji poświadczających wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dedykowanego doświetlenia przejść dla pieszych.

Cena…………………………………………………………………………….. 70 pkt

Przedstawione referencje …………………………………………………….. 30 pkt

(od 4 do 5 referencji – 10 pkt, od 5 do 7 referencji – 20 pkt, powyżej 7 referencji– 30 pkt)

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
doswietlenie przejsc IBO.docx docx 6165.17 2018-12-13 15:24:18 Proceeding
doswietlenie przejsc do zaprojektowania.docx docx 33805.17 2018-12-13 15:24:18 Proceeding

Announcements

2019-01-04 09:10 Jacek Orzechowski Wybrano wykonawcę: ELPPROJECT POLSKA Spółka z o.o.
Wybrano wykonawcę z najwyższą punktową wagą oferty.
2018-12-17 13:28 Jacek Orzechowski Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania do postępowania: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia wybranych przejść dla pieszych w Inowrocławiu"

Czy referencje mają dotyczyć branży projektowej czy mogą być z różnych branż?
Odp. Referencje mają dotyczyć dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.
Czy projekt ma zawierać mapę do celów projektowych?
Odp. Projekt ma zawierać mapę do celów projektowych i jest to koszt Wykonawcy.
Oceniane będzie doświadczenie firmy składającej ofertę, czy też projektanta z którym firma współpracuje?
Odp. Oceniane będzie doświadczenie firmy składającej ofertę lub projektanta, z którym firma współpracuje.
Czy tereny wszystkich przejść dla pieszych objęte są MPZP, czy też należy dla niektórych wnioskować o lokalizację inwestycji celu publicznego?
Odp. Tereny wszystkich przejść dla pieszych objęte są mpzp.
Kto jest właścicielem istniejących latarni w pobliżu przejść dla których mają zostać zrealizowane projekty?
Odp. Właścicielem istniejących latarni w pobliżu przejść dla pieszych, dla których mają być zrealizowane projekty jest ENEA Operator lub Miasto Inowrocław, w zależności od lokalizacji.
Czy zostały już wydane warunki rozbudowy przez właściciela istniejącej sieci oświetleniowej?
Odp. Nie zostały wydane warunki rozbudowy przez właściciela istniejącej sieci oświetleniowej.
Czy w zakresie obowiązków projektanta będzie złożenie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę?
Odp. Złożenie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę należy do Zamawiającego
2018-12-17 13:28 Jacek Orzechowski Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na pytania do postępowania: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia wybranych przejść dla pieszych w Inowrocławiu"

Czy referencje mają dotyczyć branży projektowej czy mogą być z różnych branż?
Odp. Referencje mają dotyczyć dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych.
Czy projekt ma zawierać mapę do celów projektowych?
Odp. Projekt ma zawierać mapę do celów projektowych i jest to koszt Wykonawcy.
Oceniane będzie doświadczenie firmy składającej ofertę, czy też projektanta z którym firma współpracuje?
Odp. Oceniane będzie doświadczenie firmy składającej ofertę lub projektanta, z którym firma współpracuje.
Czy tereny wszystkich przejść dla pieszych objęte są MPZP, czy też należy dla niektórych wnioskować o lokalizację inwestycji celu publicznego?
Odp. Tereny wszystkich przejść dla pieszych objęte są mpzp.
Kto jest właścicielem istniejących latarni w pobliżu przejść dla których mają zostać zrealizowane projekty?
Odp. Właścicielem istniejących latarni w pobliżu przejść dla pieszych, dla których mają być zrealizowane projekty jest ENEA Operator lub Miasto Inowrocław, w zależności od lokalizacji.
Czy zostały już wydane warunki rozbudowy przez właściciela istniejącej sieci oświetleniowej?
Odp. Nie zostały wydane warunki rozbudowy przez właściciela istniejącej sieci oświetleniowej.
Czy w zakresie obowiązków projektanta będzie złożenie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę?
Odp. Złożenie zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę należy do Zamawiającego

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doświetlenia wybranych przejść dla pieszych w Inowrocławiu Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej tj. projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy oświetlenia (typu LED) dedykowanego wybranych przejść dla pieszych w oparciu o istniejącą infrastrukturę oświetleniową lub nowo zaprojektowaną w wymienionych w opisie wymagań lokalizacjach 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.7137 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Przedstawione referencje 30% (od 4 do 5 referencji – 10 pkt, od 5 do 7 referencji – 20 pkt, powyżej 7 referencji – 30 pkt) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 398