Postępowanie: ZAKUP APARATU TELEFONICZNEGO Dialog 3214 Telefon Operator Ericsson DBC214

Krzysztof Kropidłowski
Centrum Usług Logistycznych Oddział: Hotel Łazienkowski w Warszawie
Terminy:
Składanie ofert: 07-12-2018 09:35:00
Otwarcie ofert : 30-11-2018 13:24:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

ZAKUP I DOSTAWA APARATU TELEFONICZNEGO Dialog 3214 Telefon Operator Ericsson DBC214 do Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie ul.29 Listopada 3 b

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 APARAT TELEFONICZNYDialog 3214 Telefon Operator Ericsson DBC214 - 1 szt. HOTEL ŁAZIENKOWSKI
Ul.29 Listopada 3B
00-465, Warszawa
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość