Postępowanie: Dostawa produktów mleczarskich do MOW w Mrowinach-zapytanie ofertowe

Czesław Słodziński
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach
Terminy:
Składanie ofert: 07-12-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : 07-12-2018 10:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacjaDyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach pragnie zaprosić do składania ofert na dostawę produktów mleczarskich w roku 2019.

1. Dostawa artykułów mleczarskich obejmuje sprzedaż oraz dostarczanie ich przez Wykonawcę własnym transportem do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.

Adres dostawy:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Mrowinach

Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Do zapytania ofertowego dołączono formularz rzeczowo-cenowy oraz projekt umowy.

4. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

5. Kontakt:     

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 748580316 lub 513317676, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,  

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszęo kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa artykułów mleczarskich wg załączonego formularza rzeczowo-cenowego 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

nabiał formularz cen [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Zatwierdzenie projektu umowy - proszę potwierdzić (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Projekt umowy.docx

(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość