Proceeding: Dostawa produktów mleczarskich do MOW w Mrowinach-zapytanie ofertowe

Czesław Słodziński
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Mrowinach
Deadlines:
Posted : 30-11-2018 10:07:51
Placing offers: 07-12-2018 10:00:00
Opening offers : 07-12-2018 10:05:00

Requirements and specificationsDyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 1 w Mrowinach pragnie zaprosić do składania ofert na dostawę produktów mleczarskich w roku 2019.

1. Dostawa artykułów mleczarskich obejmuje sprzedaż oraz dostarczanie ich przez Wykonawcę własnym transportem do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.

Adres dostawy:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Mrowinach

Mrowiny, ul. Szkolna 6, 58-130 Żarów

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

3. Do zapytania ofertowego dołączono formularz rzeczowo-cenowy oraz projekt umowy.

4. Zamawiający zastrzega, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

5. Kontakt:     

W przypadku pytań technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt pod nr tel. 748580316 lub 513317676, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00,  

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszęo kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.  

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dostawa artykułów mleczarskich wg załączonego formularza rzeczowo-cenowego 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

nabiał formularz cen [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Zatwierdzenie projektu umowy - proszę potwierdzić (Buyer requires the attachment of a file)

Projekt umowy.docx

(0)
Unlock the form

The number of page views: 6

Send a message