Postępowanie: Zakup wraz z dostawą prasy codziennej od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Terminy:
Składanie ofert: 07-12-2018 08:54:00
Otwarcie ofert : 07-12-2018 08:59:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Dostawa prasy codziennej od 01.01.2019 do 31.12.2019r.od poniedziałku do piątku do siedziby ZDMiKP w Bydgoszczy  ul. Toruńska 174a do godz. 7:00, zwyłączeniem sobót i  niedziel oraz dniustawowo wolnych od pracy. Pozycje wyszczególnienie w przedmiocie zamówienia, po jednym egzemplarzu.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dziennik Gazeta Prawna St. Byd. Szacowna wielkość kompletu - 251 wydań 1 komplet ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH I KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY
Toruńska 174 a
85-844, Bydgoszcz
(0)
2 Gazeta Pomorska Bydgoszcz Szacowna wielkość kompletu - 303 wydania 1 komplet - (0)
3 Expres Bydgoski Szacowna wielkość kompletu - 303 wydania 1 komplet - (0)
4 Gazeta Wyborcza Byd. Szacowna wielkość kompletu - 303 wydania 1 komplet - (0)
5 Wyborcza.pl prenumerata cyfrowa - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość