logo
Anna
Grzanowska
   

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o.

Announcement: Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Wlkp. (ID 177447)

Starting date: 28-11-2018

To the end: finished

Details

icon Buyer requirements

Zamawiający Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że pod adresem: www.gpk.biz.pl/bip/index.php?id=15&id2=41&look=173 został ogłoszony przetarg nieograniczony na zasadach określonych w regulaminie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i art. 132 (zamówienia sektorowe) ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2017 poz. 1579, z późn. zm.).

Wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do przygotowania oferty dostępne są pod powyższym adresem.

Zapraszamy do składania ofert.Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp. informuje, że na stronie internetowej

www.gpk.biz.pl/bip/index.php?id=15&id2=41&look=173

ogłoszono przetarg nr KP05/11/2018

Na wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Wlkp.

icon Buyer messages

  • Buyer has not posted additional messages ...

iconCriteria/Questions

Name Description

icon SUBJECT OF INQUIRY

No. Product name Description Quantity/Unit Currency
1 Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z Oczyszczalni Ścieków w Grodzisku Wlkp. Zamawiający szacuje, że w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, do odbioru będą następujące szacunkowe ilości odpadów:
1) skratki – około 70 Mg/rok ±15%
2) zawartość piaskowników – około 90 Mg/rok±15%
3) komunalne osady ściekowe – około 6000 Mg/rok±20%
4) odpady ze studzienek kanalizacyjnych – około 70 Mg/rok±15%
Wykonawca z tytułu zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.
1 service PLN