Postępowanie: Przegląd instalacji uzdatniania wody basenowej CSP Legionowo.

Agnieszka Chojecka
Centrum Szkolenia Policji
Terminy:
Składanie ofert: 28-11-2018 14:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi polegającej na dwóch przeglądach instalacji uzdatniania wody basenowej zgodnie z DTR oraz reakcję na awarie przy nieprawidłowej pracy urządzeń w budynku nr 42 na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. 

Szczegółowy zakres i terminy został określony w załączniku do niniejszego zapytania.

Termin wykonania usługi od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres dostawy podany jest w sekcji przedmiot postępowania przy pozycji zakupowej

Komunikaty

2018-11-30 14:56 Agnieszka Chojecka W zapytaniu ofertowym ID 175787 dotyczącym przeglądu instalacji uzdatniania wody basenowej CSP Legionowo została wybrana firma NTW JAROSŁAW STEC z siedzibą w Ząbkach za cenę brutto 3.321,00 zł.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przegląd instalacji uzdatniania wody basenowej CSP Legionowo. należy podać cenę za całą usługę 1 usługa CSP w Legionowie
ul. Zegrzyńska 121
05-119, Legionowo
(0)
Kursy walut NBP

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dojazdu - Po stronie wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość