Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Zakup dwóch serwerów, macierzy dyskowej oraz skanerów dokumentów na potrzeby funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” WZP.272.103.2018

Deadlines:
Posted : 21-11-2018 14:06:21
Placing offers: 07-12-2018 09:00:00
Opening offers : 07-12-2018 09:10:00

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

Związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-02-06 14:26 Karolina Kriger witam,
Przesyłam w załączeniu informację w sprawie unieważnienia postępowania

Informacja w sprawie [...].pdf

2018-12-07 09:37 Karolina Kriger Informacja z sesji otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Cena 60% Szczegółowo opisane w SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 konfiguracja macierzy dyskowej: - K +10 pkt za zaoferowanie macierzy wyposażonej w 64 GB pamięci RAM na każdym kontrolerze +20pkt za zaoferowanie macierzy spełniającej wymaganie ilości operacji I/O na sekundę +10pkt za zaoferowanie macierzy posiadającej funkcjonalność agregacji macierzy dyskowej 40% Szczegółowo opisane w SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 warunki formalne - Szczegółowo opisane w SIWZ (Buyer requires the attachment of a file) (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 30

Send a message