Postępowanie: Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową (65 par)

Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto zwracam się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na asortyment wg formularza. Parametry przedmiotu zamówienia określono w jego opisie bądź załącznikach. Składając ofertę ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdza, że dostarczane materiały są fabrycznie nowe oraz spełniają parametry określone w treści zapytania. Zamawiający zamierza złożyć zamówienie u wykonawcy oferującego najniższą cenę, jednocześnie zastrzega:
1) możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny
2) możliwość zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert
3) możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
4) możliwość swobodnego wyboru oferty.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

WSZ Konin
Kard.S.Wyszyńskiego 1
62-510 Konin

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową. Liczba par dla danego rozmiaru podawana w momencie składania zamówienia rozmiar 35-45

damskie.meskie dwa p [...].doc

10 para - (0)
2 Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową. Liczba par dla danego rozmiaru podawana w momencie składania zamówienia rozmiar 35-41

damskie dwa paski pa [...].doc

35 para - (0)
3 Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową. Liczba par dla danego rozmiaru podawana w momencie składania zamówienia rozmiar 35-41

damskie jeden pasek [...].doc

20 para - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Gwarancja - minimum 12 m-cy, potwierdzić (0)
2 Warunki płatności - minimum 30 dni, potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - po stronie dostawcy, potwierdzić (0)
4 Dostawa - jednorazowa do 23.11.2018, potwierdzić (0)
5 Wymagane dokumenty - w treści opisu, potwierdzić (0)
6 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość