Proceeding: Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową (65 par)

Deadlines:
Posted : 07-11-2018 13:27:48
Placing offers: 09-11-2018 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Na podstawie Regulaminu udzielania przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie zamówień na dostawy, usługi i roboty o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 tys. euro netto zwracam się z wnioskiem o złożenie oferty cenowej na asortyment wg formularza. Parametry przedmiotu zamówienia określono w jego opisie bądź załącznikach. Składając ofertę ubiegający się o udzielenie zamówienia potwierdza, że dostarczane materiały są fabrycznie nowe oraz spełniają parametry określone w treści zapytania. Zamawiający zamierza złożyć zamówienie u wykonawcy oferującego najniższą cenę, jednocześnie zastrzega:
1) możliwość unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru i bez podania przyczyny
2) możliwość zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert
3) możliwość rozpoczęcia II etapu w formie aukcji zniżkowej.
4) możliwość swobodnego wyboru oferty.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

WSZ Konin
Kard.S.Wyszyńskiego 1
62-510 Konin

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową. Liczba par dla danego rozmiaru podawana w momencie składania zamówienia rozmiar 35-45

damskie.meskie dwa p [...].doc

10 pair - (0)
2 Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową. Liczba par dla danego rozmiaru podawana w momencie składania zamówienia rozmiar 35-41

damskie dwa paski pa [...].doc

35 pair - (0)
3 Certyfikowane obuwie medyczne z podeszwą antypoślizgową. Liczba par dla danego rozmiaru podawana w momencie składania zamówienia rozmiar 35-41

damskie jeden pasek [...].doc

20 pair - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Gwarancja - minimum 12 m-cy, potwierdzić (0)
2 Warunki płatności - minimum 30 dni, potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - po stronie dostawcy, potwierdzić (0)
4 Dostawa - jednorazowa do 23.11.2018, potwierdzić (0)
5 Wymagane dokumenty - w treści opisu, potwierdzić (0)
6 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 8

Send a message