Proceeding: Książka "Kwalifikacja budżetowa 2019"

Karina Nowicka
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 06-11-2018 09:28:18
Placing offers: 09-11-2018 09:22:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych wystawia zapytanie ofertowe na książki " Kwalifikacja budżetowa 2019"
Warunki dostawy:
1. Termin realizacji zamówienia 5 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
3. Płatność – przelew 21 dni.
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany oraz wolny od wad.
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
8. Kryterium oceny - najniższa cena oraz termin dostawy.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
10. Osobą do kontaktu jest Karina Nowicka tel. 74 858 21 34
11. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
ul. Równa 18
58-100 Świdnica

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Kwalifikacja budżetowa 2019, Krystyna Gąsiorek wydawca: Infor PL S.A. liczba stron: 360, data wydania: 2018 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - 5 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 12

Send a message