Postępowanie: Książka "Kwalifikacja budżetowa 2019"

Karina Nowicka
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 09:22:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych wystawia zapytanie ofertowe na książki " Kwalifikacja budżetowa 2019"
Warunki dostawy:
1. Termin realizacji zamówienia 5 dni robocze od dnia złożenia zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy.
3. Płatność – przelew 21 dni.
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
5. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt wykonawcy.
6. Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany oraz wolny od wad.
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
8. Kryterium oceny - najniższa cena oraz termin dostawy.
9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
10. Osobą do kontaktu jest Karina Nowicka tel. 74 858 21 34
11. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy
ul. Równa 18
58-100 Świdnica

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Kwalifikacja budżetowa 2019, Krystyna Gąsiorek wydawca: Infor PL S.A. liczba stron: 360, data wydania: 2018 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 5 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość