Postępowanie: Okulary Balistyczne

Michał Matuszewski
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Oddział: Wydział Zaopatrzenia
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 08:52:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

1.Zamówienia realizowane przez KWP w Poznaniu za pośrednictwem Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie poprzez platformę zakupową.
2. KWP w Poznaniu nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. KWP w Poznaniu wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru ofert.
4. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie konkretnego zamówienia, a Dostawca/Wykonawca składający ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
5.Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu/przesyłki leżą po stronie Dostawcy/Wykonawcy.
6.Płatność - przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury vat wraz z towarem pod wskazany przez Zamawiającego adres w zamówieniu.
7.W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt Dostawcy/Wykonawcy.
8.Dostawca/Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad.
9.Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Dostawcy/Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
10.Termin dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej do 31 dni od daty otrzymania przez Dostawcę zamówienia.
11. Przed wybraniem najkorzystniejszej oferty Zamawiający może zażądać przesłania próbek oferowanych produktów na koszt Wykonawcy w celu oceny jakościowej.

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. punktów i ich akceptacją. Akceptując powyższe warunki Oferent wyrażą zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Dostawca/Wykonawca nie wyraża zgody na powyższe warunki - proszę nie składać oferty

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Taborowa 22
60-790 Poznań

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Okulary Balistyczne Bolle Raider Zestaw - czarne (Raiderkit) - 20 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość