Proceeding: Dyspozytor kluczy ESEK PANEL 64/32 + BOXX 6 - 1 szt.

Dorota Błach-Jankowska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Division: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 05-11-2018 13:06:43
Placing offers: 09-11-2018 09:00:00
Opening offers : 09-11-2018 09:05:00

Requirements and specifications

Regulamin w załaczniku


ZAMAWIAJĄCY MOŻE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI ŚRODKI, KTÓRE ZAMIERZAŁ PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NIE ZOSTAŁY MU PRZYZNANE.

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dyspozytor kluczy ESEK PANEL 64/32 + BOXX 6 opis w załączniku

ON zaproszenie.PDF

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 13

Send a message