Postępowanie: Dyspozytor kluczy ESEK PANEL 64/32 + BOXX 6 - 1 szt.

Dorota Błach-Jankowska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Zaopatrzenia
Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : 09-11-2018 09:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Regulamin w załaczniku


ZAMAWIAJĄCY MOŻE UNIEWAŻNIĆ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, JEŻELI ŚRODKI, KTÓRE ZAMIERZAŁ PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, NIE ZOSTAŁY MU PRZYZNANE.

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dyspozytor kluczy ESEK PANEL 64/32 + BOXX 6 opis w załączniku

ON zaproszenie.PDF

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość