Proceeding: oty budowlane i instalacyjne

Michał Filipiak
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu Division: Wydział Inwestycji i Remontów
Deadlines:
Posted : 02-11-2018 07:49:09
Placing offers: 07-11-2018 08:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac remontowych w KMP Konin przy ul. Przemysłowej 2
Zadanie:
Roboty malarsko –szpachlarskie, posadzkarskie i instalacyjne w pomieszczeniach biurowych oraz budynku warsztatowym.
Zakres : przedmiar w załączniku


1. Osoba do kontaktu : Michał Filipiak 0618412469
2. Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie wykonawcy
3. Płatność – przelew z odroczonym terminem płatności 30 dni od dostarczenia towaru wraz z fakturą pod wskazany przez zamawiającego adres
4. Zamówienia odbywają się wyłącznie za pomocą platformy zakupowej na stronie https://platformazakupowa.pl/
6. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy
7. Zastrzegamy sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia
8. Oferent który niejednokrotnie nie wywiązał się z oferty ( terminowość , zgodność z zamówieniem itp.) nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu
9. Termin realizacji robót: 21.12.2018

Delivery address

Adres firmy
Jana Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 1 - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3396 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 41

Send a message