logo
Mateusz
Piechowiak
   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie

Announcement: Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej (ID 167962)

Starting date: 07-11-2018

To the end: finished

Details

icon Buyer requirements

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej". Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://wikznin.pl/

icon Buyer messages

iconCriteria/Questions

Name Description

icon SUBJECT OF INQUIRY

No. Product name Description Quantity/Unit Currency
1 Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej 1 pc. PLN