logo
Mateusz
Piechowiak
   

Zakład Wodociągów i Kanalizacji WIK Sp. z o.o. w Żninie

Ogłoszenie: Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej (ID 167962)

Data rozpoczęcia: 07-11-2018

Do końca: zakończona

Szczegóły postępowania

icon Wymagania wystawiającego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w Żninie zaprasza do złożenia oferty na "Dostawę samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej". Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zmian.). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://wikznin.pl/

icon Komunikaty wystawiającego

iconPytania/Kryteria

Nazwa Opis

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA

LP Nazwa towaru Opis Ilość/JM Waluta
1 Dostawa samochodu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej 1 szt. PLN