Postępowanie: Remont instalacji areacyjnych linii technologicznych (11668605)

Terminy:
Składanie ofert: 09-11-2018 09:56:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A.  zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont instalacji areacyjnych linii technologicznych 


Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 

Robert Tarkowski - 601 233 989 – w sprawach merytorycznych

Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26 – w sprawach handlowych

Załączniki:

  • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
  • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
  • Harmonogram płatności (roczny)
  • Kodeks Etyczny Dostawców

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Remont rynien areac.od separatora młyna cementu Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 560mm i długości 40 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok.5mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. 1 usługa - (0)
2 Remont rynien areacyjnych powrotu młyna cementu Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 500 mm i długości 20mb oraz o szerokości 250 mm i długości 16 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok.5mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem 1 usługa - (0)
3 Remont rynien areac.do separatora młyna cementu Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 560 mm i długości 20 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok. 5 mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych . Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. 1 usługa - (0)
4 Remont rurociągu powietrza dolotowego młyna cementu Zakres prac: 1. Wykonanie inspekcji rurociągu dolotowego wraz z dokumentacją zdjęciową. 2. Wykonanie powłoki kompozytowej w miejscach uszkodzeń rurociągu. Podczas inspekcji należy określić łączną powierzchnię uszkodzeń i podać cenę naprawy 1 m2 w rozbiciu na koszt robocizny i koszt materiału. 1 usługa - (0)
5 Remont instalacji transportowej młyna cementu Zakres prac: 1. Wykonanie pomiarów łuku fi 350mm 2. Wykonanie nowego łuku wraz z nakładką betonową 3. Demontaż starego łuku-praca powyżej 50m nad poziomem placu 4. Montaż nowego łuku 5. Wykonanie prób ruchowych i przekazanie do eksploatacji 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 55% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 10% 21.01.2019 - 03.02.2019 (poz.1-3,5) 25.02.2019 - 10.03.2019 (poz.4) (0)
4 Termin płatności 15% przelew 60 dni (0)
5 Gwarancje 5% - (0)
6 Referencje 5% Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość