Proceeding: Remont instalacji areacyjnych linii technologicznych (11668605)

Deadlines:
Posted : 26-10-2018 09:57:49
Placing offers: 09-11-2018 09:56:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Górażdże Cement S.A.  zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie: Remont instalacji areacyjnych linii technologicznych 


Dodatkowych informacji udzielą Państwu: 

Robert Tarkowski - 601 233 989 – w sprawach merytorycznych

Agnieszka Chmielewska 77 777 94 26 – w sprawach handlowych

Załączniki:

  • Wytyczne dla firm zewnętrznych realizujących usługi remontowe, inwestycyjne i dostawy w Górażdże Cement S.A.
  • Wymagania BHP wobec podmiotów zewnętrznych obowiązujące w Górażdże Cement S.A.
  • Harmonogram płatności (roczny)
  • Kodeks Etyczny Dostawców

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Remont rynien areac.od separatora młyna cementu Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 560mm i długości 40 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok.5mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. 1 service - (0)
2 Remont rynien areacyjnych powrotu młyna cementu Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 500 mm i długości 20mb oraz o szerokości 250 mm i długości 16 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok.5mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych. Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem 1 service - (0)
3 Remont rynien areac.do separatora młyna cementu Zakres prac: 1. Demontaż rynien aeracyjnych mc o szerokości 560 mm i długości 20 mb. 2. Naprawa lub wymiana rynien aeracyjnych ok. 5 mb. 3. Wymiana płócien aeracyjnych w w/w ilościach. 4. Montaż rynien aeracyjnych. 5. Usunięcie odpadów po remoncie i ich utylizacja. 6. Przekazanie do eksploatacji na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prób ruchowych . Materiały do wykonania remontu dostarcza Wykonawca. Płótna aeracyjne dostarcza Zakład Ekocem. 1 service - (0)
4 Remont rurociągu powietrza dolotowego młyna cementu Zakres prac: 1. Wykonanie inspekcji rurociągu dolotowego wraz z dokumentacją zdjęciową. 2. Wykonanie powłoki kompozytowej w miejscach uszkodzeń rurociągu. Podczas inspekcji należy określić łączną powierzchnię uszkodzeń i podać cenę naprawy 1 m2 w rozbiciu na koszt robocizny i koszt materiału. 1 service - (0)
5 Remont instalacji transportowej młyna cementu Zakres prac: 1. Wykonanie pomiarów łuku fi 350mm 2. Wykonanie nowego łuku wraz z nakładką betonową 3. Demontaż starego łuku-praca powyżej 50m nad poziomem placu 4. Montaż nowego łuku 5. Wykonanie prób ruchowych i przekazanie do eksploatacji 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 55% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Spełnienie wymagań określonych w specyfikacji w tym wymagań bhp, środowiska oraz jakościowych 10% Prosimy o potwierdzenie spełnienia wymagań (0)
3 Termin realizacji 10% 21.01.2019 - 03.02.2019 (poz.1-3,5) 25.02.2019 - 10.03.2019 (poz.4) (0)
4 Termin płatności 15% przelew 60 dni (0)
5 Gwarancje 5% - (0)
6 Referencje 5% Prosimy o załączenie co najmniej 3 listów referencyjnych (0)
Unlock the form

The number of page views: 11

Send a message