Postępowanie: Wymiana separatora magnetycznego (11665427)

Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 09:41:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

W imieniu Górażdże Cement S.A.   zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe. 

 Załączniki: 

  1. Kodeks etyczny dostawców 
  2. Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Wymiana separatora magnetycznego Separator magnetyczny - taśmowy. I. Specyfikacja techniczna: 1. Zawieszenie separatora nad taśmą przenośnika: RT 20. 2. Sposób zwieszenia nad przenośnikiem: poprzecznie. 3. Kąt pochylenia separatora: max. 20˚, rodzaj pracy: S1-100% praca ciągła. 4. Powierzchnia elektromagnesu 1200x1300 mm. 6. Moc elektromagnesu 7,5 kW. 7. Stopień ochrony IP 65. 8. Napięcie zasilania: 3x400 VAC. 9. Taśma zabierakowa progowa : EP 600/3, szerokość taśmy: 1200 mm, grubość 10 mm. 10. Bębny z wymiennymi wałami montowanymi za pomocą pierścieni rozprężno - zaciskowych. 11. Bęben napędowy i zwrotny, - wykonanie w wersji baryłkowej dla poprawy prostoliniowości biegu taśmy wynoszącej. 12. Łożyskowanie bębnów w samonastawnych zespołach łożyskowych wzmocnionych, z uszczelnieniem przeciwpyłowym. 13. Kolor separatora: wg palety RAL (do ustalenia). 14. Temperatura pracy separatora -20˚C ÷ 40˚C. 15. Montaż do istniejącej belki z uchwytami umożliwiającymi. 16. Ustawienie poprzeczne separatora. 17. Elementy nośne – nowe łańcuchy oraz śruby rzymskie (atestowane). 18. Szafa sterownicza separatora: - zdalne załączanie i wyłączanie przez nadrzędny system sterowania przez Sterownię Zakładu Ekocem, - lokalne załączanie i wyłączanie za pomocą podświetlanych przycisków, - przełącznik do trybu pracy ręka/auto, - wyłącznik główny z możliwością blokady, - dłoniowy wyłącznik bezpieczeństwa, - sygnalizacja stanów pracy i awarii za pomocą kontrolek, - układ prostowniczy do zasilania elektromagnesu, - wentylator z filtrem do chłodzenia szafy, - grzałka z termostatem do pracy przy ujemnych temperaturach, II. Wyposażenie separatora: 1. Bezobsługowe gazowe smarownice automatyczne zespołów łożyskowych bębnów. 2. Czujnik zbiegania taśmy. 3. Indukcyjny czujnik ruchu zamontowany na bębnie zwrotnym. 4. Wyłącznik awaryjnego zatrzymania napędu. 5. Krążniki kierunkowe dla mechanicznej korekty biegu taśmy. 6. Osłony BHP bębnów separatora oraz taśmy. 7. Zsuwnia wychwyconego materiału. III. Zakres prac. 1. Demontaż starego separator i szafy sterowniczej. 2. Montaż nowego separatora. 3. Wykonanie i wymiana nowego wysypu (pojemnika) pod wymiar separatora. 4. Wykonanie i montaż nowej rolki pod taśmą RT 20. 5. Montaż nowej szafy sterowniczej, oraz nowych tras kablowych. 6. Oznaczenie stref niebezpiecznych wpływu pola magnetycznego. 7. Rozruch separatora oraz instruktaż dla obsługi. IV. Wymagana dokumentacja techniczna dostarczona wraz z urządzeniem. 1. Instrukcja obsługi. 2. Deklaracja zgodności. 3. Karta gwarancyjna. 4. Pomiar rezystancji napędu. 5. Dostawa i montaż: w cenie separatora. 6. Gwarancja: 18 miesięcy od daty sprzedaży. 7. Termin dostawy: do ustalenia. 8. Zleceniodawca może zrezygnować z części lub całości zakupu bez podania przyczyny. 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 40% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 10% Wymagane minimum 45 dni (0)
3 Warunki dostawy 10% dostawa do 09.11.2018 (0)
4 Warunki i okres gwarancji 10% Wymagane minimum 12 miesięcy (0)
5 Termin dostawy 20% - (0)
6 Referencje 10% Proszę dołączyć listy referencyjne od co najmniej 3 klientów (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość