Proceeding: Wymiana separatora magnetycznego (11665427)

Deadlines:
Posted : 05-10-2018 09:42:00
Placing offers: 12-10-2018 09:41:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Górażdże Cement S.A.   zapraszamy Państwa do złożenia oferty na niżej podane pozycje zakupowe. 

 Załączniki: 

  1. Kodeks etyczny dostawców 
  2. Wymagania BHP obowiązujące w Górażdże Cement S.A. dla Dostawców i Odbiorców

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wymiana separatora magnetycznego Separator magnetyczny - taśmowy. I. Specyfikacja techniczna: 1. Zawieszenie separatora nad taśmą przenośnika: RT 20. 2. Sposób zwieszenia nad przenośnikiem: poprzecznie. 3. Kąt pochylenia separatora: max. 20˚, rodzaj pracy: S1-100% praca ciągła. 4. Powierzchnia elektromagnesu 1200x1300 mm. 6. Moc elektromagnesu 7,5 kW. 7. Stopień ochrony IP 65. 8. Napięcie zasilania: 3x400 VAC. 9. Taśma zabierakowa progowa : EP 600/3, szerokość taśmy: 1200 mm, grubość 10 mm. 10. Bębny z wymiennymi wałami montowanymi za pomocą pierścieni rozprężno - zaciskowych. 11. Bęben napędowy i zwrotny, - wykonanie w wersji baryłkowej dla poprawy prostoliniowości biegu taśmy wynoszącej. 12. Łożyskowanie bębnów w samonastawnych zespołach łożyskowych wzmocnionych, z uszczelnieniem przeciwpyłowym. 13. Kolor separatora: wg palety RAL (do ustalenia). 14. Temperatura pracy separatora -20˚C ÷ 40˚C. 15. Montaż do istniejącej belki z uchwytami umożliwiającymi. 16. Ustawienie poprzeczne separatora. 17. Elementy nośne – nowe łańcuchy oraz śruby rzymskie (atestowane). 18. Szafa sterownicza separatora: - zdalne załączanie i wyłączanie przez nadrzędny system sterowania przez Sterownię Zakładu Ekocem, - lokalne załączanie i wyłączanie za pomocą podświetlanych przycisków, - przełącznik do trybu pracy ręka/auto, - wyłącznik główny z możliwością blokady, - dłoniowy wyłącznik bezpieczeństwa, - sygnalizacja stanów pracy i awarii za pomocą kontrolek, - układ prostowniczy do zasilania elektromagnesu, - wentylator z filtrem do chłodzenia szafy, - grzałka z termostatem do pracy przy ujemnych temperaturach, II. Wyposażenie separatora: 1. Bezobsługowe gazowe smarownice automatyczne zespołów łożyskowych bębnów. 2. Czujnik zbiegania taśmy. 3. Indukcyjny czujnik ruchu zamontowany na bębnie zwrotnym. 4. Wyłącznik awaryjnego zatrzymania napędu. 5. Krążniki kierunkowe dla mechanicznej korekty biegu taśmy. 6. Osłony BHP bębnów separatora oraz taśmy. 7. Zsuwnia wychwyconego materiału. III. Zakres prac. 1. Demontaż starego separator i szafy sterowniczej. 2. Montaż nowego separatora. 3. Wykonanie i wymiana nowego wysypu (pojemnika) pod wymiar separatora. 4. Wykonanie i montaż nowej rolki pod taśmą RT 20. 5. Montaż nowej szafy sterowniczej, oraz nowych tras kablowych. 6. Oznaczenie stref niebezpiecznych wpływu pola magnetycznego. 7. Rozruch separatora oraz instruktaż dla obsługi. IV. Wymagana dokumentacja techniczna dostarczona wraz z urządzeniem. 1. Instrukcja obsługi. 2. Deklaracja zgodności. 3. Karta gwarancyjna. 4. Pomiar rezystancji napędu. 5. Dostawa i montaż: w cenie separatora. 6. Gwarancja: 18 miesięcy od daty sprzedaży. 7. Termin dostawy: do ustalenia. 8. Zleceniodawca może zrezygnować z części lub całości zakupu bez podania przyczyny. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price 40% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 10% Wymagane minimum 45 dni (0)
3 Warunki dostawy 10% dostawa do 09.11.2018 (0)
4 Warunki i okres gwarancji 10% Wymagane minimum 12 miesięcy (0)
5 Termin dostawy 20% - (0)
6 Referencje 10% Proszę dołączyć listy referencyjne od co najmniej 3 klientów (0)
Unlock the form

The number of page views: 41

Send a message