Proceeding: Wykonanie utwardzenia placu składowania surowców 130m x 90m

Awatar Pracownika
Michał Molenda
Creaton Polska Sp. z o.o.
Deadlines:
Posted : 05-10-2018 11:01:16
Placing offers: 12-10-2018 08:56:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

- Termin realizacji: 2020 rok

Miejsce:
- ZP Widziszewo; woj. Wielkopolskie

- Przystąpienie do przedstawienie oferty jednoznaczne jest z akceptacją zał. OWZ CREATON Polska;
- Wszelkie koszty związane z realizacja zamówienia w tym koszt transportu / przesyłki leżą po stronie Wykonawcy;
- Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonana na rzecz Wykonawcy przelewem bankowym na rachunek w ciągu 60 dni od daty dostarczenia do materiału/usługi do miejsca wskazanego na zamówieniu Zamawiającego;
- Wykonawca gwarantuje , że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad;
- Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy. Składającym oferty z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do CREATON Polska;
- Wykonawca gwarantuje, że produkt jest nowy, fabrycznie zapakowany i wolny od wad;
- Wykonawca po prawidłowym wykonaniu usługi zobowiązany jest do wystawieni faktury wraz przywołaniem numeru zamówienia Zamawiającego, oraz zobowiązuje się do wysyłki faktury na adres faktury@creaton.pl w formacie *.pdf (jedno zamówienie – jedna FV);
- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowego realizowania zamówienia;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie (nawet po dokonaniu wyboru ofert) bez podania przyczyny i powiadomienia lub zakończenia postępowania bez wybrania oferenta;
- Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w zaproszeniu oraz umowie a w szczególności zał. OWZ CREATON Polska.

W przypadku pytań proszę o kontakt:

Jakub Klak
+48 665 288 420
jakub.klak@creaton.pl

Delivery address

CREATON POLSKA SP. Z O.O.
ul. Ceramiczna 7, Widziszewo
64-000 Kościan

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Wykonanie utwardzenia placu składowania surowców Plac 130m x 90 m należy wykonać : - beton B15 zbrojony siatką z prętów fi 10 mm , żebrowanych grubość warstwy betonu 15 cm .Beton z podbudową piasek - 10 cm , kruszywo 031 - 20 cm. - plac winien posiadać spadek o nachyleniu taki jak posiada obecnie używany plac oraz musi być z nim nawiązany / poprzedni wykonawca zostawił wysunięte zbrojenie / - plac winien mieć nacięte dylatacje 4m x 4m - plac winien się kończyć kanałem o długości 90 m o wymiarach i w nawiązaniu do istniejącego. 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Czy wymagana jest wizja lokalna ? - - (0)
2 Czy dodatkowe info. są niezbędne do przedstawienia oferty ? - - (0)
3 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 21

Send a message