Postępowanie: Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu

Katarzyna Kaczmarek
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Zespół Zamówień Publicznych
Terminy:
Zamieszczenie : 04-10-2018 13:26:01
Składanie ofert: 11-10-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

1. Przedmiotemzamówienia jest  budowa bieżnilekkoatletycznej składającej się z trzytorowego odcinka prostego do biegu nadystans 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 16 wInowrocławiu.2. Zakres prac obejmuje:a) rozbiórkę obrzeża betonowego wraz z ławą betonową, b) rozbiórkę nawierzchni żużlowej o grubości 10 cm,wywóz materiału na składowisko Wykonawcy; c) wykonanie wykopów z wywozem naskładowisko Wykonawcy;d)wykonanie podbudowy, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy  konstrukcyjne nawierzchni; e) wykonanie warstwy odcinającej z piasku o grubości 30 cm ; f)  ułożenie warstwy odcinającej zgeowłókniny  7 m x 2,75 m;  g) wykonaniepodbudowy betonowej z betonu gr. 12 cm zbrojonej włóknami   polipropylenowymi 70,8 m x 3,71 m, h) wykonanienawierzchni z betonowej  kostki brukowejgr. 6 cm na podsypce cementowo-      piaskowejgr. 3 cm ( 6.57 m x 3,71 m), i) wykonanieregulacji wysokościowej istniejącej nawierzchni z betonowej kostki brukowej napodsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, j)wykonanie nawierzchni z piaskupłukanego o grubości 40 cm na zeskoczni , k)ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej    gr. 5 cm wraz z wykonaniem ławy zbetonu; l) przestawienieobrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z   wykonaniem ławy z betonu w obrębie placuzabaw oraz zeskoczni do skoku w dal;ł) wykonanie regulacji wysokościowej istniejącego obramowanianawierzchni z kostki  betonowej,m) humusowanie i obsianie trawą grubość warstwy 10 cm  (85 m x 6m), n) geodezyjnadokumentacja powykonawcza. 3. Szczegółowyopis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, specyfikacjatechniczna   wykonania i odbioru robót budowlanychoraz przedmiar robót.

Komunikaty

2018-10-11 11:06 Katarzyna Kaczmarek Postępowanie zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 16 w Inowrocławiu wykonanie wszystkich robót objętych dokumentacją projektową

formularz ofertowy.d [...].docx

1 kpl. Urząd Miasta Inowrocławia, Roosevelta 36
Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100, Inowrocław
(0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość