Postępowanie: Dostawa opału do ZSB-E w Świdnicy na sezon grzewczy 2018/2019

Joanna Paździora
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Oddział: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
Terminy:
Składanie ofert: 12-10-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : 15-10-2018 10:05:00

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę Ekogroszku o następujących parametrach:
- granulacja 5-25 mm,
- wilgotność do 9%,
- zawartość popiołu do 10%,
- zawartość części lotnych powyżej 28%,
- zawartość siarki do 0,5%,
- wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg

na sezon grzewczy 2018/2019 - łączna ilość około 150 ton w całym sezonie grzewczym.

Dostawa będzie się odbywała na następujących warunkach:
1. Termin realizacji zamówienia 2 dni robocze od telefonicznego złożenia zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie wykonawcy.
3. Płatność – przelew 30 dni.
4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy.
5. Dostawca gwarantuje, że produkt jest zgodny z parametrami przedstawionymi w zamówieniu.
6. Dostawca zobowiązuje się do wywożenia szklaki w trakcie sezonu grzewczego i po jego zakończeniu na własny koszt.
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
8. Dostawa odbywać się może wyłącznie samochodami dostawczymi o ładowności do 5 ton ze względu na utrudniony dojazd do kotłowni.
9. Kryterium oceny - najniższa cena, termin dostawy, parametry opału oraz wywóz szlaki.
10. Osobą do kontaktu jest Ryszard Wróbel, tel. 74 852-10-05 wew. 37 codziennie w godz. 7:00 - 12:00.
11. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający, ze względu na mały tonaż samochodów i dostawy na telefon, wybierze dostawcę w obrębie 30 km od miejsca dostawy.

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Ekogroszek Parametry: - granulacja 5-25 mm, - wilgotność do 9%, - zawartość popiołu do 10%, - zawartość części lotnych powyżej 28%, - zawartość siarki do 0,5%, - wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg 1 tona - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3243 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
4 Wywóz szlaki - Po stronie dostawcy (0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość