Proceeding: Dostawa opału do ZSB-E w Świdnicy na sezon grzewczy 2018/2019

Joanna Paździora
Starostwo Powiatowe w Świdnicy Division: Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy
Deadlines:
Posted : 24-09-2018 09:44:36
Placing offers: 12-10-2018 10:00:00
Opening offers : 15-10-2018 10:05:00

Requirements and specifications

Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych w Świdnicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę Ekogroszku o następujących parametrach:
- granulacja 5-25 mm,
- wilgotność do 9%,
- zawartość popiołu do 10%,
- zawartość części lotnych powyżej 28%,
- zawartość siarki do 0,5%,
- wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg

na sezon grzewczy 2018/2019 - łączna ilość około 150 ton w całym sezonie grzewczym.

Dostawa będzie się odbywała na następujących warunkach:
1. Termin realizacji zamówienia 2 dni robocze od telefonicznego złożenia zamówienia.
2. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszt transportu leżą po stronie wykonawcy.
3. Płatność – przelew 30 dni.
4. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z opisem zamieszczonym na platformie zakupowej zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu na koszt dostawcy.
5. Dostawca gwarantuje, że produkt jest zgodny z parametrami przedstawionymi w zamówieniu.
6. Dostawca zobowiązuje się do wywożenia szklaki w trakcie sezonu grzewczego i po jego zakończeniu na własny koszt.
7. Przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem dostawcy.
8. Dostawa odbywać się może wyłącznie samochodami dostawczymi o ładowności do 5 ton ze względu na utrudniony dojazd do kotłowni.
9. Kryterium oceny - najniższa cena, termin dostawy, parametry opału oraz wywóz szlaki.
10. Osobą do kontaktu jest Ryszard Wróbel, tel. 74 852-10-05 wew. 37 codziennie w godz. 7:00 - 12:00.
11. Zamawiający może odstąpić od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Zamawiający, ze względu na mały tonaż samochodów i dostawy na telefon, wybierze dostawcę w obrębie 30 km od miejsca dostawy.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Ekogroszek Parametry: - granulacja 5-25 mm, - wilgotność do 9%, - zawartość popiołu do 10%, - zawartość części lotnych powyżej 28%, - zawartość siarki do 0,5%, - wartość opałowa powyżej 26 MJ/kg 1 metric ton - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2622 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy (0)
4 Wywóz szlaki - Po stronie dostawcy (0)
Unlock the form

The number of page views: 33

Send a message