Postępowanie: rozeznanie cenowe „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta” -

Mariola Piś
Gmina Miasto Mysłowice Oddział: Wydział Infrastruktury Miejskiej
Terminy:
Składanie ofert: 17-09-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Rozeznanie cenowe


Gmina Miasto Mysłowice Wydział Infrastruktury Miejskiej - Zespół Komunalny zwraca się o podanie ceny w rozbiciu cena netto + VAT, cena brutto za: usunięcie drzew oraz wykonanie zabiegów obrębie korony drzewa.

Odpowiadając, proszę przesłać wypełnione załączniki nr 1-2

Niniejsze zapytanie kieruje się wyłącznie, celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia obejmującego przedmiotowy zakres.W podanej cenie należy uwzględnić cenę za: materiał, sprzęt, robociznę, osoby itp., do realizacji zadania.

Postępowanie nie zakończy się wyborem Wykonawcy.

W przypadku kwestii technicznych proszę o kontakt z centrum Obsługi Klienta openNEXUS tel.: 61 679 19 00

Załączniki do postępowania

Adres dostawy

Adres firmy
Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 usuwanie drzew drzewa

zał. 1.docx

4 szt. - (0)
2 zabiegi w obrębie koron drzewo

zał. 2.docx

1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - cena netto, VAT i brutto (0)
2 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość