Proceeding: rozeznanie cenowe „Utrzymanie drzewostanu na terenie miasta” -

Mariola Piś
Gmina Miasto Mysłowice Division: Wydział Infrastruktury Miejskiej
Deadlines:
Posted : 12-09-2018 11:12:30
Placing offers: 17-09-2018 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Rozeznanie cenowe


Gmina Miasto Mysłowice Wydział Infrastruktury Miejskiej - Zespół Komunalny zwraca się o podanie ceny w rozbiciu cena netto + VAT, cena brutto za: usunięcie drzew oraz wykonanie zabiegów obrębie korony drzewa.

Odpowiadając, proszę przesłać wypełnione załączniki nr 1-2

Niniejsze zapytanie kieruje się wyłącznie, celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia obejmującego przedmiotowy zakres.W podanej cenie należy uwzględnić cenę za: materiał, sprzęt, robociznę, osoby itp., do realizacji zadania.

Postępowanie nie zakończy się wyborem Wykonawcy.

W przypadku kwestii technicznych proszę o kontakt z centrum Obsługi Klienta openNEXUS tel.: 61 679 19 00

Delivery address

Adres firmy
Powstańców 1
41-400 Mysłowice

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 usuwanie drzew drzewa

zał. 1.docx

4 pc. - (0)
2 zabiegi w obrębie koron drzewo

zał. 2.docx

1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Cena - cena netto, VAT i brutto (0)
2 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2

Send a message