Postępowanie: Dostawa 3 szt. szaf 2 stanowiskowych do suszenia odzieży oraz obuwia.

Edwarda Hajek
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział: Oddział Opolski z siedzibą w Opolu
Terminy:
Składanie ofert: 17-09-2018 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawię 3 szt. szaf 2 stanowiskowych do suszenia odzieży oraz obuwia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów oraz warunki jakie muszą spełniać Dostawcy określone zostały w Ogłoszeniu o przetargu. Oddział wymaga aby skany oferty oraz dokumentów załączone zostały na platformie zakupowej. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Edwarda Hajek tel. 665 916 070 , e-mail; edwarda.hajek@p-r.com.pl

Adres dostawy

"Przewozy Regionalne" sp z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu
Karola Miarki 38
45-075 Kędzierzyn Koźle

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Dostawa 3 szt. szaf 2 stanowiskowych do suszenia odzieży oraz obuwia - 3 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo otrzymanej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość