Proceeding: Dostawa 3 szt. szaf 2 stanowiskowych do suszenia odzieży oraz obuwia.

Edwarda Hajek
Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Division: Oddział Opolski z siedzibą w Opolu
Deadlines:
Posted : 11-09-2018 13:36:01
Placing offers: 17-09-2018 08:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Zapraszam do wzięcia udziału w postępowaniu na dostawię 3 szt. szaf 2 stanowiskowych do suszenia odzieży oraz obuwia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wykaz dokumentów oraz warunki jakie muszą spełniać Dostawcy określone zostały w Ogłoszeniu o przetargu. Oddział wymaga aby skany oferty oraz dokumentów załączone zostały na platformie zakupowej. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Edwarda Hajek tel. 665 916 070 , e-mail; edwarda.hajek@p-r.com.pl

Delivery address

"Przewozy Regionalne" sp z o.o. Oddział Opolski z siedzibą w Opolu
Karola Miarki 38
45-075 Kędzierzyn Koźle

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 Dostawa 3 szt. szaf 2 stanowiskowych do suszenia odzieży oraz obuwia - 3 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - 14 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni licząc od dnia prawidłowo otrzymanej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 5

Send a message