Proceeding: Zlecenie przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski artykułu na konferencję

Deadlines:
Posted : 11-09-2018 09:25:53
Placing offers: 15-09-2018 23:59:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie jest zainteresowana zleceniem przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski artykułu na konferencję. Artykuł zawiera specjalistyczne sformułowania policyjne. Artykuł liczy ok. 7 stron obliczeniowych (tj. 1800 znaków ze spacjami). Przewidywany czas na wykonanie usługi to 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy na wykonanie usługi.
Przedmiot zlecenia będzie finansowany w ramach Projektu pt. „Utworzenie klasyfikacji pojazdów w zależności od przeznaczenia oraz standaryzacja konsoli centralnej pojazdów w zakresie rozmieszczenia i montażu systemów teleinformatycznych oraz urządzeń sterowania sygnałami specjalnego przeznaczenia” nr DOB-BIO7/04/02/2015, realizowanego w ramach konkursu nr 7/2015 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
W przypadku zainteresowania tłumaczeniem ww. artykułu proszę o podanie do dnia 15 września br. oferty cenowej brutto w PLN za przetłumaczenie 1 strony obliczeniowej dokumentu (1800 znaków ze spacjami). Więcej informacji nt. zamówienia udzieli Pani Marlena Konieczna, m.konieczna@wspol.edu.pl .
Złożenie oferty nie zobowiązuję Zamawiającego do zawarcia umowy z wykonawcą.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Marsz. Józefa Piłsudskiego 111
12-100 Szczytno

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Join
file
1 cena brutto w PLN za przetłumaczenie 1 strony obliczeniowej dokumentu (1800 znaków ze spacjami) cena brutto w PLN za przetłumaczenie 1 strony obliczeniowej dokumentu (1800 znaków ze spacjami) 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.2802 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Join file
1 Termin dostawy - 5 dni roboczych, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 7

Send a message