Postępowanie: Dostawa 9 sztuk bluz Combat typu Striker XT Gen 2 Multicam

Natalia Wleciał
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Oddział: Wydział Zaopatrzenia
Terminy:
Składanie ofert: 17-09-2018 08:00:00
Otwarcie ofert : -

Pozostało :

Postępowanie zakończone

Wymagania i specyfikacja

Przedmiotem zamówienia jest zakup 9 sztuk bluz Combat typu Striker XT Gen 2 Multicam zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia.
Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto, waga 100%
Termin realizacji max do 30 dni kalendarzowych z dostawą do siedziby Zamawiającego - Magazyn Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu ul. Sokolnicza 12, 53-676 Wrocław.
Koszt dostawy wliczony w cenę przedmiotu zamówienia - na koszt Wykonawcy.
Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

Adres dostawy

Magazyn WZ
Sokolnicza 12
53-676 Wrocław

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Bluza vide załącznik

Bluza.PDF

ON zaproszenie bluza [...].doc

9 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2964 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz
Wyślij wiadomość