Proceeding: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Stare Miasto, dz. ew. nr 158, Obręb 5 w Inowrocławiu.

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Division: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Deadlines:
Posted : 04-09-2018 12:29:56
Placing offers: 11-09-2018 11:39:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W zakres zamówienia wchodzą:
- Prace budowlane:
• Prace ziemne, korytowanie, niwelacja terenu, odwodnienie terenu,
• Roboty fudamentowe: fudamenty pod urządzenia siłowe,
• Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej,
• Zainstalowanie urządzeń siłowych,
• Wykonanie nawierzchni piaskowej,
• Prace porządkowe.
- Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami: Wszystkie urządzenia siłowe należy umieścić na nawierzchni z piasku. Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg następujących warstw (od dołu):
a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95,
b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm,
c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm,
d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm
Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku niniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości niniejszej bądź równej 3 m.
- Odwodnienie placu:
- zbudowanie warstw gruntów przepuszczalnych,
- ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej,
a następnie wprowadzenia wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonaniu spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża.
- Dostawa wraz z montażem:
a) PYLONY 2 SZT. – z możliwością montażu 2 urządzeń na każdym z pylonów.
b) PROSTOWNIK PLECÓW 1 SZT. - Konstrukcja nośna urządzenia wykonana
z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz
z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami
z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słup – pylon montowany do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.
c) BIEGACZ PIECHUR 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.
d) MOTYLEK ROZPIĘTKI - 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana
z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Siedziska i oparcia wykonane
z blachy preferowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25.
e) REGULAMIN placu zabaw usytuowany będzie przy furtce wejściowej od strony szkoły i chodnika zewnętrznego. Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40 m, o głębokości 1,0 m, beton C20/25 (B-25).

Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót na bazie opracowanego projektu.

Normy bezpieczeństwa:


PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe;
DIN 79000:2012 – wymagania bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych.

Announcements

2018-09-13 14:00 Anna Smyka Informuję, że wybrano ofertę firmy P.W.DARBLASK p. Dariusza Sowała ul. Powstańca Kwiatkowskiego 15, 88-100 Inowrocław za cenę 17.835,00 zł (brutto).
Jednocześnie nadmieniam, iż p. Dariusz Sowała był jedynym oferentem.

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Stare Miasto, dz. ew. nr 158, Obręb 5 w Inowrocławiu. W zakres zamówienia wchodzą: - Prace budowlane: •Prace ziemne, korytowanie, niwelacja terenu, odwodnienie terenu, •Roboty fundamentowe: fundamenty pod urządzenia siłowe, •Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej, •Zainstalowanie urządzeń siłowych, •Wykonanie nawierzchni piaskowej, •Prace porządkowe. - Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami: Wszystkie urządzenia siłowe należy umieścić na nawierzchni z piasku. Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg następujących warstw (od dołu): a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95, b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm, c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm, d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku niniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości niniejszej bądź równej 3 m. - Odwodnienie placu: - zbudowanie warstw gruntów przepuszczalnych, - ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a następnie wprowadzenia wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonaniu spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża. - Dostawa wraz z montażem: a)PYLONY 2 SZT. – z możliwością montażu 2 urządzeń na każdym z pylonów. b)PROSTOWNIK PLECÓW 1 SZT. - Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słup – pylon montowany do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25. c)BIEGACZ PIECHUR 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25. d)MOTYLEK ROZPIĘTKI - 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Siedziska i oparcia wykonane z blachy preferowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 90 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25. e)REGULAMIN placu zabaw usytuowany będzie przy furtce wejściowej od strony szkoły i chodnika zewnętrznego. Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40 m, o głębokości 1,0 m, beton C20/25 (B-25). Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z przedmiarem robót na bazie opracowanego projektu. Normy bezpieczeństwa: PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe; DIN 79000:2012 – wymagania bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Termin usługi - 50 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 51

Send a message