logo
Sebastian
Szota
   

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

PZ- Dział Logistyki i Zakupów

Aukcja elektroniczna: Pręt Fi30 gatunek 1.4307 (ID 150066)

Data rozpoczęcia: 10-08-2018 08:09:00

Do końca: zakończona

Ile wynosi minimalne postąpienie? 100.00 PLN
Jaka jest maksymalna wartość zamówienia? 4 480.00 PLN
Ile wynoszą przedłużenia aukcji (dogrywki)? 3 min.
Od jakiej ceny jest liczone postąpienie w ofercie? dostawcy
Czy oferta musi być złożona na wszystkie pozycje? Tak
Klasyfikacja ofert w cenach netto
rozwiń

icon Wymagania wystawiającego

Dostawa: 33 tydzień

Płatność: przelew 45 dni

Transport: do uzgodnienia

Wybór Wykonawcy/Dostawcy: Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa wartość za daną pozycję będących przedmiotem postępowania przy założeniu spełnienia przez Oferenta/Wykonawcę wszystkich wymogów postępowania. W przypadku równych cen na danej pozycji zamówienie zostanie udzielone Oferentowi/Wykonawcy, którego wartość oferty na wszystkie pozycje jest najniższa, a w przypadku równych cen dla obydwu pozycji temu Oferentowi/Wykonawcy, który złoży ofertę jako pierwszy.


icon Komunikaty wystawiającego

  • Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

icon PRZEDMIOT ZAPYTANIA Odśwież widok transakcji

Oferty wyświetlane są w cenach netto
LP Nazwa towaru opis i załączniki Ilość /JM
Cena max netto/JM
1 Pręt Fi30 1.4307 EN10088-3 atest 3.1 L=6mb 560 kg 8.00 PLN
Wartość oferty:

Legenda:

  •  Miejsce w rankingu  |
  • Oferta prowadząca  |
  • Oferta ex aequo (na równi)  |
  • Wartość wyższa od maksymalnej |