Postępowanie: Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach” – Etap II

Awatar Pracownika
Grzegorz Wrona
Gmina Sędziszów Małopolski Oddział: IDIPP
Terminy:
Zamieszczenie : 03-08-2018 14:06:00
Składanie ofert: 13-08-2018 10:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach” – Etap II

(opis przedmiotu zamówienia wraz z istotnymi postanowieniami,
jakie należy wprowadzić do umowy)

1. Wykonane roboty muszą posiadać min. 36 miesięcy gwarancji
2. Termin zakończenia robót: do dnia 30 listopad 2018 r.
3. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość ich wystawienia.

4. Roboty budowlane wykonywane są na podstawie decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Starostę Ropczycko-Sędziszowskiego (Decyzja nr 523/2017 z dnia 25.09.2017r.)

Opis przedmiotu:

Montaż podłogi zakupionej w ramach I etapu, wykonanie konstrukcji altany oraz pokrycia dachu altany w ramach budowa altany w Klęczanach – Etap II
Szczegółowy zakres ilościowy i materiałowy zawiera przedmiar robót, projekt budowlanym oraz STWIORB, które stanowią załączniki zamówienia.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Budowa altany oraz zagospodarowanie terenu przy stadionie sportowym w Klęczanach” – Etap II - 1 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin wykonania - 30.11.2018 r., proszę potwierdzić (0)
2 Warunki płatności - przelew do 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Gwarancja - 36 miesięcy,proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty (0)
5 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 4

Wyślij wiadomość