Postępowanie: Suwnica dwudźwigarowa bramowa z podestem dla obsługi i z napędem elektrycznym wraz z jej montażem

Maciej Pac
ZPUE S.A.
Terminy:
Zamieszczenie : 27-07-2018 14:21:08
Składanie ofert: 10-08-2018 16:00:00
Otwarcie ofert : 10-08-2018 16:05:00

Wymagania i specyfikacja

Zakup fabrycznie nowej suwnicy dwudźwigarowej bramowej z podestem dla obsługi i z napędem elektrycznym wraz z jej montażem w ZPUE SA we Włoszczowie.
Wymagania ofertowe, Specyfikacja techniczna, Rysunek poglądowy, Wzór druku oświadczeń, Wzór umowy - załączone na platformie.

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Suwnica bramowa Zakup fabrycznie nowej suwnicy dwudźwigarowej bramowej z podestem dla obsługi i z napędem elektrycznym wraz z jej montażem 1 szt. ZPUE S.A.
ul. Jędrzejowska 79c
29-100, Włoszczowa
(0)
Kursy walut NBP , USD: 3.8014 PLN, EUR: 4.3037 PLN, CHF: 3.7863 PLN, CZK: 0.1677 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 80% Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Cena za wyprodukowanie suwnicy - Część ceny stanowiącej wartość oferty (0)
3 Cena za transport do Włoszczowy - Część ceny stanowiącej wartość oferty (0)
4 Cena za montaż urządzenia - Część ceny stanowiącej wartość oferty (0)
5 Cena za szkolenie, koszty odbioru przez UDT, dokumentację itp. - Część ceny stanowiącej wartość oferty (0)
6 Oferta handlowa - Proszę o załączenie oferty handlowa zawierająca dane techniczne, opis wykonywanych prac i harmonogram realizacji zadania (0)
7 Cena za wykonanie torowiska - wyposażenie dodatkowe opcjonalne nie wchodzące w skład ceny stanowiącej wartość oferty (0)
8 Cena za kabinę obsługową (zakrytą) - wyposażenie dodatkowe opcjonalne nie wchodzące w skład ceny stanowiącej wartość oferty (0)
9 Cena za ogrzewanie torów wózka - wyposażenie dodatkowe opcjonalne nie wchodzące w skład ceny stanowiącej wartość oferty (0)
10 Cena za zadaszenie miejsc postojowych wózków (2 szt.) - wyposażenie dodatkowe opcjonalne nie wchodzące w skład ceny stanowiącej wartość oferty (0)
11 Termin wykonania prac 10% W dniach od daty podpisania umowy (0)
12 Termin obowiązywania gwarancji - W miesiącach od daty odbioru (nie mniej niż 36 miesięcy) (0)
13 Termin płatności 5% W dniach od daty wystawienia faktury (0)
14 Wykaz ważniejszych prac i referencje 5% Proszę o załączenie do oferty (0)
15 Pełnomocnictwo dla osoby składającej ofertę - Proszę o załączenie do oferty (0)
16 Oświadczenia - Proszę o załączenie do oferty oświadczeń na załączonym wzorze (0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość