Postępowanie: Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Józefa Krzymińskiego 4, na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich., dz. ew. nr 1/8, Obręb:2 w Inowrocław

Anna Smyka
Urząd Miasta Inowrocławia Oddział: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa
Terminy:
Zamieszczenie : 12-07-2018 10:59:56
Składanie ofert: 20-07-2018 09:40:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

- Prace budowlane:
• Prace ziemne, korytowanie,
• Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej,
• Zainstalowanie urządzeń siłowych,
• Wykonanie nawierzchni piaskowej,
• Uzupełnienie trawnika,
• Prace porządkowe.

- Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami: Wszystkie urządzenia siłowe projektuje się umieścić na nawierzchni z piasku. Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg. następujących warstw (od dołu):
a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95,
b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm,
c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm,
d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm
Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości mniejszej bądź równej 3 m.

- Odwodnienie placu:
- zbudowanie warstw gruntów przepuszczalnych,
- ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej,
a następnie wprowadzenia wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonanych spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża.

- Dostawa wraz z montażem:

BIEGACZ 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej
o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 140 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25.

WAHADŁO 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi siedziska i oparcia wykonane z blachy preferowanej
o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 140 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25.

REGULAMIN placu zabaw usytułowany będzie przy furtce wejściowej od strony szkoły i chodnika zewnętrznego. Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40 m, o głębokości 1,0 m, beton C20/25 (B-25).
Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z kosztorysem ofertowym na bazie opracowanego projektu.

Normy bezpieczeństwa:

PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe;
DIN 79000:2012 – wymagania bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych.

2) Termin wykonania: 50 dni od daty zawarcia umowy.

Komunikaty

2018-07-25 08:10 Anna Smyka Informuję, że wybrano ofertą firmy P.W.DARBLASK p. Dariusza Sowała ul. Powstańca Kwiatkowskiego 15, 88-100 Inowrocław za cenę 9.471,00 zł brutto.

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Przedmiotem zamówienia jest budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Józefa Krzymińskiego 4, na terenie Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Powstańców Wielkopolskich., dz. ew. nr 1/8, Obręb:2 w Inowrocławiu. W zakres zamówienia wchodzą: - Prace budowlane: • Prace ziemne, korytowanie, • Budowa podbudowy nawierzchni strefy bezpiecznej, • Zainstalowanie urządzeń siłowych, • Wykonanie nawierzchni piaskowej, • Uzupełnienie trawnika, • Prace porządkowe. - Wykonanie nawierzchni pod urządzeniami: Wszystkie urządzenia siłowe projektuje się umieścić na nawierzchni z piasku. Wykonanie podłoża strefy bezpiecznej przewidziano na specjalnie przygotowanej podbudowie przepuszczającej wodę z kruszyw mineralnych wg. następujących warstw (od dołu): a) grunt rodzimy dogęszczony powierzchniowo do Is=0,95, b) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 3,0/6,3 mm grubości 15 cm, c) kruszywo mineralne o wielkości ziarna 0,05/3,0 mm grubości 15 cm, d) piasek o uziarnieniu 0,2/2,0 mm o grubości 20/30 cm Minimalna grubość powierzchni powinna wynosić przynajmniej 20 cm dla krytycznej wysokości upadku mniejszej bądź równej 2 m oraz odpowiednio 30 cm dla wysokości mniejszej bądź równej 3 m. - Odwodnienie placu: - zbudowanie warstw gruntów przepuszczalnych, - ukształtowanie nawierzchni o spadku 1% na zewnątrz w kierunku nawierzchni trawiastej, a następnie wprowadzenia wód opadowych do gruntu, a także przez infiltrację przez warstwy nawierzchni i podbudowy. Po wykonanych spadków należy ubić i wyrównać piasek w celu otrzymania równego podłoża. - Dostawa wraz z montażem: BIEGACZ 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz z pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi siedziska i oparcia wykonane z blachy perforowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 140 cm za pomocą nakrętek M20. Fundament betonowy z betonu B-25. WAHADŁO 1 szt. – Konstrukcja nośna urządzenia wykonana z rur ze stali ocynkowanej ogniowo o średnicy 140 mm i grubości 3 mm oraz pozostałych elementów rurowych o średnicy 33 mm i grubości 3 mm. Rury zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi siedziska i oparcia wykonane z blachy preferowanej o grubości 2 mm. Uchwyty wykonane z PCV. Platformy i pedały wykonane ze stali. Zakończenie śrub osłonięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy stalowe pomalowane proszkowo na kolor zielono-szary RAL 6001 oraz 9006. Słupy montowane do kotew /zbrojenia/ wychodzącego ze stóp betonowych osadzonych w gruncie na głębokość 140 cm pomocą nakrętek M20. Fundament z betonu B-25. REGULAMIN placu zabaw usytułowany będzie przy furtce wejściowej od strony szkoły i chodnika zewnętrznego. Konstrukcja z rur Ø42 mm i kątownika 20x20, tablica z blachy ocynkowanej 0,8 mm (1000x600 mm) konstrukcja ocynkowana ogniowo lub malowana proszkowo. Tablicę należy posadowić na fundamencie Ø0,40 m, o głębokości 1,0 m, beton C20/25 (B-25). Uwaga: Prace winny zostać wykonane zgodnie z kosztorysem ofertowym na bazie opracowanego projektu. Normy bezpieczeństwa: PN-EN 16630:2015 – wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe; DIN 79000:2012 – wymagania bezpieczeństwa siłowni zewnętrznych. 1 usługa - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.3037 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin usługi - 50 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 9

Wyślij wiadomość