Postępowanie: Roundup 360 Plus 20L

Magdalena Borys Tel. 032 606 93 76
Szkoła Policji w Katowicach
Terminy:
Zamieszczenie : 09-07-2018 09:33:15
Składanie ofert: 12-07-2018 09:29:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostawie w wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki,
2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z faktury kwot wynikających z kar umownych określonych w umowie,
3. Przelew 30 dni po dostarczeniu towaru do Zamawiającego,
4. Dostawa jednorazowa. Zamawiający nie wyraża zgody na cząstkowe dostawy zamówionego towaru.
5. Koszty dostawy po stronie Wykonawcy

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Adres firmy
Gen. Jankego 276
40-684 Katowice

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Roundup 360 Plus 20L Preparat chwastobójczy w postaci koncentratu służącego do przygotowania roztworu wodnego 4 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Termin dostawy - 30 dni, proszę potwierdzić (0)
2 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
3 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość