Postępowanie: PWIK Gliwice - Apteczka I pomocy

Terminy:
Zamieszczenie : 06-07-2018 08:26:10
Składanie ofert: 12-07-2018 09:00:00
Otwarcie ofert : -

Wymagania i specyfikacja

Szanowni Państwo

W imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę apteczek I pomocy.

Opis Przedmiotu Zamówienia:
1. Apteczka I pomocy zgodnie z normą DIN 13157 - 28szt
2. Apteczka K10 - 2 szt
3. Apteczka K20 - 2 szt
Termin ważności apteczek - 5 lat


Dostawa w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

Osoby do kontaktu:
Joanna Dudek
telefon
667-920-132

Załączniki do postępowania

Osoba wystawiająca postępowanie nie dodała żadnych załączników

Adres dostawy

Komunikaty

Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów

Przedmiot zamówienia

Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm
Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Apteczka I pomocy zgodnie z normą DIN 13157 ELEMENTY WYPOSAŻENIA DO KAŻDEJ APTECZKI: Ustnik do sztucznego oddychania 1szt Chusteczki wilgotne do czyszczenia skóry 4szt Przylepiec DIN 13019 – A ( 5m x 2,5 cm ) 1szt Plaster DIN 13019 – E ( 10 x 6 cm ) 8szt Opatrunek na opuszki palców 4szt Opatrunek na palec ( 12 x 2 cm ) 4szt Plaster z opatrunkiem ( 1,9 x 7,2 cm ) 4szt Plaster z opatrunkiem ( 2,5 x 7,2 cm ) 8szt Opatrunek indywidualny DIN 13151 – K ( 6 x 8 cm ) 1szt Opatrunek indywidualny DIN 13151 – M ( 8 x 10 cm ) 3szt Opatrunek indywidualny DIN 13151 – G ( 10 x 12 cm ) 1szt Chusta opatrunkowa DIN 13152 – A ( 60 x 80 cm ) 1szt Kompres ( 10 x 10 cm ) 6szt Kompres na oko ( min. 5 x 7 cm ) 2szt Kompres zimny ( min.200 cm ) 1szt Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1szt Opaska elastyczna DIN 61634 – FB 6 ( 4m x 6 cm ) 2szt Opaska elastyczna DIN 61634 – FB 8 ( 4m x 8 cm ) 2szt Chusta trójkątna DIN 13168 – D 2szt Nożyczki DIN 58279 – B ( 19 cm) 1szt Torebka foliowa ( min. 30 x 40 cm ) 2szt Chusta z flizeliny ( min. 20 x 30 cm ) 5szt Rękawice jednorazowe EN 455 2szt Instrukcja udzielania pierwszej pomocy 1szt Spis zawartości 1szt 28 szt. - (0)
2 Apteczka K10 Apteczka K-10 (zawartość DIN 13157 + ustnik do sztucznego oddychania + 4 chusteczki wilgotne do czyszczenia skóry) 2 szt. - (0)
3 Apteczka K20 Apteczka K-20 (zawartość DIN 13157 + ustnik do sztucznego oddychania + 4 chusteczki wilgotne do czyszczenia skóry) 2 szt. - (0)
Kursy walut NBP , EUR: 4.2894 PLN

Kryteria i warunki formalne

Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty przedstawione w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Wypełniony - Załącznik nr 1 - Dane Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Dan [...].docx

(0)
2 Termin dostawy - 14 dni od daty podpisania umowy (0)
3 Ważność apteczek - 5 lat (0)
4 Cena - Wartość oferty 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Odblokuj formularz

Liczba odsłon strony: 1

Wyślij wiadomość